Články od: Tomáš Kubišta

Organizace první kapacitní aukce ve Francii

Francie dala již v roce 2010 jasně najevo, jaký je její postoj k vývoji trhu s ...

Flow-based market coupling na evropských trzích

Propojování jednotlivých evropských trhů s energiemi neboli market coupling je stále aktuální téma, jehož význam narůstá spolu ...

Italský energetický sektor a jeho kapacitní mechanismy

Itálie je v Evropě jednou ze zemí, která se potýká s nedostatkem výrobní kapacity, energetický sektor ...

Na trhu s plynem hrozí cenová válka

Cenová válka, která se strhla na trhu s ropou a jejíž hlavním iniciátorem byla Saúdská Arábie, ...

Výsledky druhé kapacitní aukce ve Spojeném království

11. Prosince 2015 publikoval Britský operátor přenosové soustavy National Grid spolu s Ministerstvem pro energetiku a ...

Vliv rozdílných kapacitních mechanismů na trh s elektřinou

Francie a Německo mají rozdílné přístupy v otázce zajišťování dostatečného disponibilního výkonu. Zatímco Francie se již ...

Německo a jeho přechod na trh s elektřinou 2.0

Trend v energetice je ve většině zemí EU jasně daný. Zásadní roli při tvorbě energetických koncepcí jednotlivých zemí ...

Zavedené formy kapacitních trhů v EU

Pojem kapacitní mechanismus je překládán z anglického originálu „Capacity mechanism“, tento překlad může působit jako zavádějící, ...

Market coupling – propojování evropských energetických trhů

Liberalizace energetického sektoru, která v Evropě započala v roce 1996 a postupně se rozšířila mezi všechny ...