Výfuk emise

Nefunkční zařízení k omezování emisí automobilů? MŽP proti takovým řidičům zakročí

Na Ministerstvu životního prostředí se 22. června konala přednáška spojená s diskuzí s názvem „Možnost odhalování demontáží zařízení na snižování emisí znečišťujících látek“. Akce byla zaměřena na výměnu zkušeností se zahraničními kolegy a následnou diskuzi ohledně možností regulace situace, která začíná být v poslední době velmi rozšířeným jevem, a sice kdy je na automobilech demontováno (či je nefunkční) zařízení ke snižování emisí. Konkrétně jde o filtry pevných částic, katalyzátory selektivní katalytické redukce nebo zařízení sloužící k recirkulaci spalin vozidla.

Silniční doprava, ať už osobní či nákladní, se velkou měrou podílí na znečištění ovzduší v České republice. U vozidel, kterým je instalováno zařízení na snižování emisí, ovlivňuje jejich celkové množství vyprodukovaných emisí i technický stav tohoto zařízení. Jejich omezená životnost způsobuje, že se postupem času jejich funkčnost snižuje, často je s nimi i záměrně manipulováno.

Řidiči často místo nutné výměny filtru volí možnost jeho úplného demontování či odstranění keramické části zařízení, která slouží k zachytávání pevných částic. Automobil poté emituje mnohem vyšší množství pevných částic, které značně přispívají k lokálnímu znečištění ovzduší.

Procentní nárůst/pokles emisí různých plynů z dopravy daný do souvislosti se změnami HDP do roku 2015. CXHY – těkavé organické látky, PM – pevné částice, PAH – polyaromatické uhlovodíky. Data: Centrum dopravního výzkumu. Zdroj: Studie o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí

Na Ministerstvu se k debatě sešli odborníci z Francie, Slovenska a Německa. Shodli se, že citovaný problém je velmi rozšířený a odhalování nefunkčních zařízení není jednoduché. Je tedy nutné zajistit, aby byla tato úprava vozidla odhalována. Účastníci diskuze upozorňovali na nedostatečnou unijní legislativu týkající se měření emisí v provozu, ve srovnání s těmi, které upravují nároky na snižování emisí při uvádění vozidel do provozu. Právně upravit tuto situaci tedy musí státy samostatně.

Odborníci si při diskuzi vyměnili užitečné postřehy a návrhy, jak proti situaci demontovaných či narušených zařízení zasáhnout, a to jak při kontrole na stanici měření emisí, tak i při běžných silniční kontrolách. Ministerstvo seminář shrnuje na svých stránkách a upozorňuje, že zařízení budou kontrolována a nepovolená zacházení s nimi častěji odhalována.Jedna odpověď na Nefunkční zařízení k omezování emisí automobilů? MŽP proti takovým řidičům zakročí

  1. Jan Klouda napsal:

    Konečně si zákazníci preferující diesel káry uvědomí, že tento dopravní NENÍ výhodnější, ani levnější a poohlédnou se někde jinde. CNG, EV. Ano vím, že ani to není samospásné, rozhodně je to ekologičtější. Bohužel stále po internetu kolují nesmysly o tom, jak je výroba EV neekologická, drahá atd. Málo kdo pochopí, že i baterie lze recyklovat a výrobci jsou rádi, když sami ušetří z recyklace cenné materiály a nemusí je kupovat nové. Málo kdo si také uvědomí, že jediná vodní pumpa v EV je ta pro ostřikovače skla a světlometů. Málo kdo si umí spočítat, že vlastně jezdí levněji, je ohleduplnější k přírodě a že dojezd 200km na jeden zátah bez zastávky je naprosto v pořádku. Je smutné, že většina lidí hovoří jazykem „je to drahé“ namísto „nemohu si to dovolit“ – až si tohle uvědomí, začnou se vzdělávat a jejich (a také náš) život se stane mnohem kvalitnějším…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *