Na konci února vydal německý Spolkový správní soud rozhodnutí, které umožňuje německým městským aglomeracím zakázat na svém území vjezd aut s motory, které znečišťují místní ovzduší nad stanovenou míru. Švédský ministr dopravy společně s ministryní pro životní prostředí nyní oznámili vytvoření podobné legislativy a na tiskové konferenci na začátku dubna oznámili podrobnosti. Rozsudek německého soudu tak byl nejspíše „první vlaštovkou“, co se týče omezování neekologických dieselových motorů.

Švédská vláda dává obcím možnost zavést tři různé nízkoemisní zóny a to od 1. ledna 2020.  První typ zamezuje vjezdu těžkých nákladních vozidel – tuto možnost zákazu již obce mají nyní a využívá ji osm municipalit. Druhý typ nízkoemisní zóny stanovuje komplexnější standardy pro automobily:

  • vjezd bude povolen dieselovým automobilům, které splňují standardy Euro 5 a Euro 6, od 1. července 2022 bude ovšem povolen vjezd pouze automobilům Euro 6 (platné též pro auta s hybridním pohonem a plug-iny s dieselovými motory)
  • benzinová auta budou muset splňovat standard minimálně Euro 5 (platné také pro auta s hybridním pohonem, plug-iny a auta na zemní plyn)
  • elektromobily a FCV automobily mohou do zón vjíždět bez omezení

Třetí typ nízkoemisní zóny je nejpřísnější. Dovoluje vjezd pouze elektromobilům, FCV automobilům a vozidlům poháněným plynem, které splňují standardy Euro 6.

Hlavním důvodem je zdraví občanů

Lokální znečištění ovzduší způsobuje prokazatelně různá onemocnění plic, včetně rakoviny. Ve městech je hlavním zdrojem tohoto znečištění především doprava. I proto švédská vláda očekává snadný průchod nové legislativy přes vnitrostátní i unijní schvalovací procesy (o tomto typu legislativy je nutno informovat Evropskou komisi). Poté bude na samotných obcích, aby rozhodly, zda regulace zavedou, či ne, což bude zajišťovat adekvátní reakci na místní podmínky v dané lokalitě. Vláda rovněž pověří Švédskou dopravní agenturu k vypracování návrhů, podle kterých budou moci obce postupovat při implementaci pravidel.

Euro 5 a Euro 6 jsou unijní emisní standardy pro znečištění ovzduší. Nově vyráběné vozy musí splňovat požadavky těchto norem, které regulují oxidy dusíky (NOx), oxid uhelnatý (CO) a pevné částice (PM). Neregulují oxid uhličitý (CO2), tento plyn je regulován samostatnou legislativou. Euro 5 se stalo standardem 1. září 2009 a Euro 6 o pět let později.

Zdroj úvodního obrázku: pxhere

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *