Články: Hospodaření s energií

Vláda dnes schválila změny v zákoně o hospodaření s energií

Vláda dnes schválila změny v zákoně o hospodaření s energií, které například upřesňují povinnost zpracovávat energetický ...

Čína snížila odhad růstu spotřeby energie v období do roku 2020

Čína snížila svůj cíl pro meziroční růst spotřeby energie v současném již třináctém pětiletém plánu na 2,5 %. ...

BP: Globální spotřeba energie v loňském roce opět vzrostla

S postupným snižováním energetické náročnosti světových ekonomik tempo růstu spotřeby energie pozvolna klesá, nicméně ani rok 2015 ...

Polovinu spotřebované energie musely země EU v roce 2014 dovézt

Závislost velkého počtu evropských států na dovozu elektrické energie a ropných produktů je vzhledem k omezeným domácím ...

Emise skleníkových plynů i spotřeba energie v EU klesají

Významný pokles emisí skleníkových plynů v rámci zemí EU během poslední dvou desetiletí ukazují poslední čísla Eurostatu. ...

Novela zák. o hospodaření energií schválena v PS i Senátu

Na jednání Poslanecké sněmovny 10. 4. 2015 došla řada i na senátem projednaný zákon o hospodaření energií. Senát ...

Novela zákona o hospodaření energií

Zákon o hospodaření energií je pro ČR základním právním předpisem, který obsahuje legislativní rámec úspor energií. ...