Články: kabelová technika

Kabex s VŠB vyvinuli senzorické kabely schopné mimo přenosu elektřiny i měření veličin

Kabelovna Kabex z Holýšova vybudovala s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava v areálu firmy ...

Izolování vodivých jader v kabelové technice

Vytvoření izolační vrstvy kolem dobře elektricky vodivého kovu je jedním ze dvou základních úkolů kabelové výroby. ...

Výroba vodivých jader v kabelové technice

Dnešní článek je pokračováním v tématu kabelové techniky a bude se zabývat lanováním jader a případnou ...

Úprava drátů a výroba pásů v kabelové technice

Tento článek je zaměřen na technologie, které v kabelovnách slouží k úpravě vodičů. V první části ...

Izolanty používané v kabelové technice – 2. díl: Elastomery a elektroizolační laky

První článek zaměřený na nejdůležitější izolanty používané v kabelové technice pojednával o první velké skupině izolantů ...

Nejdůležitější izolanty použivané v kabelové technice – 1. díl: Plasty

Izolanty tvoří nezanedbatelnou součást kabelu. Dnešní článek je pokračováním na téma kabelové techniky a navazuje na ...

Zpracování hliníku – od minerálu až po kabel

Hliník je velmi významný a těžko nahraditelný kov. Je velmi lehký a vyznačuje se velmi dobrou ...

Zpracování mědi – od minerálu až po kabel

Měď je nejzákladnějším materiálem v elektrotechnice. Vyjma drahých kovů se jedná o nejúčinnější vodič elektrické energie. Tento článek ...