Články: Vřesová

Paroplynové elektrárny v ČR

Paroplynové elektrárny v České republice disponují k únoru 2015 celkovým instalovaným elektrickým výkonem 1 363,3 MWe ...