Grafický návrh hráze u projektu Swansea Bay. Zdroj: Tidal Lagoon PowerPA

Spojené království chystá přílivové elektrárny výkonnější než Temelín

Spojené království má jako ostrovní stát velmi příhodné podmínky pro budování přílivových elektráren. Během několika měsíců se očekává vládní schválení výstavby prvního prototypu přílivové elektrárny využívající uměle vytvořenou lagunu. V případě úspěchu plánuje Spojené království vybudovat přílivové zdroje o výkonech srovnatelných s velkými jadernými elektrárnami. Cena produkované elektřiny by přitom měla být nižší než z plánovaných jaderných zdrojů a dodávky předvídatelnější než z jiných OZE.

Spojené království již delší dobu naplňuje své ambiciózní plány na redukci emisí skleníkových plynů. Pro dosažení vytyčených cílů se proto kromě dalších projektů, připravuje ke schválení výstavby i prototyp nové přílivové elektrárny na uměle vytvořené laguně Swansea Bay ve Walesu. Pokud vše půjde hladce a technologie se osvědčí, do nových přílivových elektráren by mohlo být investováno až 15 miliard GBP (při současném kurzu přibližně 450 miliard Kč).

Průřez hrází s turbínami, pro srovnání velikostí s výškou člověka. Zdroj: Guardian Graphics

Průřez hrází s turbínami, pro srovnání velikostí s výškou člověka. Zdroj: Guardian Graphics

Přílivová elektrárna produkuje elektřinu díky neustále se obnovující síle přílivu a odlivu. Projekt  Swansea Bay je pilotním projektem několika plánovaných lagun (Tidal Lagoon Power). Očekávané náklady na Swansea Bay jsou 1,3 mld GBP (při současném kurzu 39 mld Kč) a 16 obousměrně pracujících turbín by zde mělo po dokončení mít instalovaný výkon 350 MW. Zařízení by mělo být uvedeno do provozu v roce 2019 a po 14 hodin denně vyrábět elektrickou energii. Celá laguna má mít 11 km² a bude obklopena 9 km dlouhou hrází, na které budou vybudovány chodníky i cyklopruhy. Cena produkované elektřiny se očekává 89 GBP/MWh, což je více než současná cena na britském trhu, ale jde o nižší cenu, než je garantovaná hodnota pro novou jadernou elektrárnu Hinkley Point C (92,5 GBP/MWh).

“Zásadní předností přílivových lagun je fakt, že jejich výroba energie nezávisí na rozmarech počasí. Přílivy a odlivy jsme schopni predikovat na roky dopředu a u zařízení je navíc plánovaná životnost alespoň 120 let. Výhodou projektu je i to, že peníze na projekt přijdou od Britských investorů, stejně jako všechny pomocné projekty a technologie. Technologie i zkušenosti poté mohou být prodávány v rámci celého světa.”

Mark Shorrock, výkonný ředitel připravovaného projektu

V plánu jsou i desetkrát větší projekty než Swansea

Kromě prototypu laguny ve Swansea, počítá Tidal Lagoon Power i s plnohodnotnými projekty v lagunách Cardiff, Newport, Colwyn, Bridgwater a západní Cumbria. Laguna v Cardiff by měla být oproti pilotnímu projektu v Swansea desetkrát větší, stát 9 mld GBP a instalovaný výkon by měl dosáhnout 3000 MW. Cena produkované elektřiny by pak měla poklesnout na 65 GBP/MWh. Plocha laguny by v tomto případě měla být 65 km² a ohraničující hráz má mít délku 20 km.

“Projekt laguny Swansea se může ukázat být velmi zajímavý, ale také bude třeba monitorovat, jak tento první prototyp ovlivní proudění, zdali omezí populaci ptáků a jaký bude mít dopad na ryby. Jde  o úplně novou technologii, která navíc bude stavěna na velmi komplikovaném přírodním místě. Musíme být velmi opatrní.”

Mark Robins, Královská společnost na ochranu ptactva (RSPB)

Projekt Swansea je prototypem pro možné budoucí projekty s podstatně většími parametry. Zdroj: Guardian Graphics

Projekt Swansea je prototypem pro možné budoucí projekty s podstatně většími parametry. Zdroj: Guardian Graphics

Autor:3 odpovědí na Spojené království chystá přílivové elektrárny výkonnější než Temelín

 1. Milan Vaněček napsal:

  To může být pro Britanii mnohem významnější a bezpečnější než jaderné elektrárny. Pamatuji si na výletě k majáku u Swansea jak nás vysoký příliv překvapil a jen tak tak jsme stačili doběhnout ke břehu.

 2. Josef napsal:

  cena el.energie je ovšem 2,7x vyšší než z JETE a je i vyšší než je cena výkupu z větrných el. u nás.

  • Jan Veselý napsal:

   Je dost nefér srovnávat novou výstavbu s již dávno existující elektrárnou, která už investiční náklady splatila. Férovější je to se zmíněným Hinkley nebo novou výstavbou reaktorů v Temelíně.
   Laguna ve Swansea – 15 let CfD na 100 EUR/MWh, následně <10 EUR/MWh
   Hinkley Point C – 35 CfD na 103 EUR/MWh (indexováno o inflaci), následně 20-25 EUR/MWh
   Dostavba JE Temelín podle minimálních, dost optimistických, požadavků ČEZ bylo CfD na 70 EUR/MWh na 20 let, následně 20-25 EUR/MWh.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *