Vedení čínského města Yanan, nacházejícího se v centru provincie Shaanxi, oznámilo, že bude  rozhodovat o udělení povolení na výstavbu nových projektů větrných elektráren losováním. Nedostatečně rozvinutá přenosová soustava v oblasti není schopna integrovat všechny projekty, které o povolení k výstavbě a připojení do sítě požádaly.

Poněkud netradiční, ale teoreticky spravedlivý způsob volby o tom, který větrný park bude stát, či ne zvolili v čínské severozápadní provincii Shannxi. Tato provincie je známá vysokou koncentrací větrných parků, které ale zároveň nemohou dodávat elektřinu do sítě, z důvodu přetěžování nedostatečně rozvinuté přenosové soustavy. Informaci přinesla agentura Reuters.

“ Po zpracování studie jsme se rozhodli, že pro rozhodování, které návrhy budou předloženy ke schválení provinční rozvojové a reformní komisi bude použita metoda losování.” prohlášení města Yanan

Čína poslední roky velmi výrazně investuje do alternativních zdrojů elektřiny, aby splnila závazky ohledně snížení znečištění a objemu vypouštěných emisí při výrobě elektřiny. Loni větrné parky disponovaly instalovaným výkonem 163,7 GW, což je meziroční nárůst o 10 %. Nyní se podílejí na instalovaném výkonu Číny 9,2 %.

Ovšem výroba obnovitelných zdrojů, zejména větrných elektráren musí být často omezována. Hlavní vinu na tom nese tamnější přenosová soustava, která nezvládá výkon při vysoké soudobosti výroby OZE přenášet. Město Yanan přistoupilo k omezení vydaných povolení ke stavbě. Letos by tak mělo vzniknout maximálně 900 MW výkonu nových větrných elektráren. Ovšem žádost o výstavbu již podaly projekty o celkovém instalovaném výkonu 1300 MW.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *