Kolumbie plánuje v horizontu 15 let nainstalovat 2 GW v OZE

Jihoamerická Kolumbie schválila plán rozvoje energetické soustavy do roku 2030, ve kterém přijala předpoklad výstavby nového výkonu ve výši 5 362 MW v horizontu 15 let. To je více než třetinové navýšení současného instalovaného výkonu země. Téměř 40 % nově instalovaného výkonu mají tvořit OZE.

dokumentu vydaném ministerstvem energetiky a hornictví je specifikováno, že výstavba potřebného instalovaného výkonu má vyjít na 16,42 mld. USD (365,8 miliardy korun). Dále bude zapotřebí vybudovat novou infrastrukturu za cca 156 mil. USD (3,9 miliardy korun).

„S vědomím velkého potenciálu konvenčních i nekonvenčních zdrojů, kterým naše země disponuje, pokračujeme z ministerstva s vysíláním adekvátních signálů, že je nutné diverzifikovat výrobní základnu v oblasti elektroenergetiky. Přijetí tohoto plánu zaručuje pokrytí poptávky po elektřině s bezpečností, spolehlivostí a udržitelností, kde obnovitelné zdroje hrají klíčovou roli u velkých, středních i malých projektů.“ Ministr energetiky Germán Arce Zapata

Potřebný nový instalovaný výkon má být zajištěn následovně:

  • větrné elektrárny 1 456 MW,
  • vodní 1 427 MW,
  • uhelné 970 MW,
  • menší projekty v celkovém objemu 793 MW.

Co se týče infrastruktury, tak dle výpočtů provozovatele přenosové soustavy bude potřeba vybudovat nové trafostanice na hladině VVN a rozšíření jedné stávající, což umožní připojení dalšího výkonu. Provozovatel PS předpokládá, že práce budou hotovy na přelomu let 2021/22.

Energetika v Kolumbii

Kolumbie, kterou obývá téměř 50 milionů obyvatel, disponuje značnými zásobami nerostných surovin. V těžbě uhlí je největším hráčem v celé Jižní Americe a v těžbě ropy je na 3. místě po Venezuele a Brazílii. Také v oblasti zemního plynu je naprosto soběstačná. Vzhledem k tomu, že vlastní spotřeba uhlí není vysoká, většina putuje na vývoz. Kolumbie je 5. největším exportérem uhlí na světě, půlka vyváženého uhlí míří do Evropy.

Současný instalovaný výkon v zemi činí 15,7 GW. Z toho téměř 70 % tvoří vodní elektrárny, 12 % zemní plyn, 7 % zdroje na uhlí a 10 % na ropu.

Autor:

Štítky: , ,


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *