Indická jaderná elektrárna Kakrapar

Při havárii jaderné elektrárny Kakrapar nedošlo k poškození paliva

Palivové soubory byly vyjmuty z poškozeného kanálu 1. bloku jaderné elektrárny Kakrapar. „Žádný ze souborů nenese známky poškození či netěsnosti,“ uvedla společnost Nuclear Power Corporation of India Ltd. (NPCIL), která elektrárnu provozuje.

V pátek 11. 3. 2016 došlo v ranních hodinách na indické jaderné elektrárně Kakrapar k úniku těžké vody z primárního okruhu. Po identifikaci netěsnosti byl 220MWe reaktor odstaven a zahájeny kroky pro oddělení netěsnosti. Ve svém druhém veřejném prohlášení (o prvním Vás náš web již informoval), sdělil provozovatel elektrárny, že poškozený kanál byl izolován a palivo, nacházející se v něm vyjmuto. Chlazení reaktoru probíhá pomocí ostatních neporušených kanálů a reaktor je bezpečně udržován v hluboce podkritickém stavu.

Dne 16. března oznámil indický národní dozor pro jadernou energetiku, že byl identifikován porušený kanál a v dané době ještě stále dochází k drobnému úniku, přestože NPCIL ve svém prohlášení uvedl, že únik byl již „zastaven“.

Reaktor prvního bloku jaderné elektrárny Kakrapar obsahuje 306 kanálů vyrobených ze slitiny zirkonia a niobu. V každém kanálu se nachází 12 palivových souborů. Teplo z palivových souborů je odváděno chladivem ve formě vysokotlaké těžké vody. Energie je předávána do sekundárnímu okruhu, ve kterém se vyrábí pára, která následně pohání turbogenerátor.

„Probíhající vyšetřování má najít příčinu vzniku netěsnosti,“ uvádí NPCIL.

V průběhu vyšetřování se uskuteční kontrola příslušných komponent a na základě výsledků budou provedena nápravná opatření. Po udělení povolení od národního dozoru plánuje NPCIL opětovné spuštění bloku. Veškeré poznatky z vyšetřování budou začleněny do následného provozu.

NPCIL uvedla, že v důsledku havárie nedošlo ke zvýšení radioaktivity v areálu ani mimo areál jaderné elektrárny.Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *