Zdroj: http://greatriverenergy.com/

USA: Trh tlačí na flexibilnější uhelné zdroje

Rostoucí instalovaný výkon obnovitelných zdrojů v USA zásadním způsobem mění roli uhelných elektráren při krytí zatížení elektrizační soustavy. V dobách před nástupem intermitentních zdrojů byly uhelné elektrárny tradičním zástupcem zdrojů pokrývající základní zatížení. Pokud však chtějí uhelné zdroje uspět za současných tržních podmínek, musí se stále více posouvat do kategorie pološpičkových zdrojů, tj. mít schopnost flexibilně upravovat svůj výkon dle situace v soustavě.

Reakce energetických společností na tržní požadavek flexibility a na vládní požadavek snižování emisí skleníkových plynů se různí. Některé společnosti své zdroje odstavují, další je přestavují na plynové a některé jako např. Great River Energy (GRE) své uhelné zdroje upravují tak, aby dokázaly dostát zvýšeným požadavkům na jejich flexibilitu.

Flexibilita zdroje musí být technologicky i ekonomicky efektivní

Great River Energy upravila svou elektrárnu Coal Creek Station, která je největší uhelnou elektrárnou v Severní Dakotě, tak, že dokáže dodávat výkon v rozmezí 300 MW až 1 146 MW.

„Standardně je elektrárna v provozu 95 % času v průběhu roku. Naší snahou je, aby elektrárna dodávala výkon do sítě na základě aktuální situace na trhu. Omezením výroby ve správný čas dosáhneme jak snížení nákladů, tak emisí skleníkových plynů. Důležitou a s postupem času stále významnější hodnotou elektrárny je její flexibilita,“ uvádí v tiskové zprávě GRE.

Elektrárna Coal Creek Station má být po provedených úpravách schopná snižovat svůj výkon tempem 3 MW/min, což je optimální hodnota z technologického i ekonomického hlediska.

Navzdory probíhajícím změnám v energetice je zřejmé, že uhelné zdroje ve státech s rozvinutou uhelnou energetikou (např. USA, Německo nebo ČR) budou ještě určitý čas patřit do kategorie zdrojů zajišťujících spolehlivost dodávek elektrické energie. V USA navíc budou mít v příštích čtyřech letech uhelné elektrárny silného spojence v podobě budoucího amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Zdroj úvodní fotografie: greatriverenergy.com

Štítky: , ,


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *