Dne 9. dubna 2015 jaderná elektrárna Černobyl na Ukrajině oficiálně vstoupila do fáze vyřazení z provozu. První fáze je takzvaným „konečným odstavením“ a zároveň fází ochrannou. Potrvá 10 let.

26. dubna 1986 postihla čtvrtý blok elektrárny nejhorší nehoda v historii jaderné energetiky. Zbylé tři bloky ale stále zásobovaly Ukrajinu elektřinou až do roku 2000, kdy byl odstaven i poslední třetí blok. Vyřazení těchto třech jednotek z provozu proběhne nezávisle na poškozeném čtvrtém bloku.

Podle společnosti SSE Chernobyl NPP bude mít akce z pohledu sociálního a hospodářského rozvoje „velmi pozitivní vliv“ pro oblast Kyjevského regionu sousedícího s Černobylskou zakázanou zónou a také pro severní město Slavutych.

Trvalé vyřazení 1.-3. bloku

Práce na zakonzervování třech bloků budou rozděleny do šesti částí a potrvají až do roku 2028. V první části bude rekonstruováno zásobování požárního systému elektrárny. Druhá etapa bude zahrnovat demontáž tlakových trubek a kontrolních a bezpečnostních kanálů. Následně bude reaktor 1. a 2. bloku převeden do stavu péče a údržby, kde bude postupně snižovat svoji radioaktivitu až na úroveň přírodního pozadí. Ve čtvrté fázi dojde k rekonstrukci střech reaktorových sálů 1 a 2, přičemž budou demontovány oba zavážecí stroje. Cílem je uvést bloky do stavu bezpečného a kontrolovaného úložiště nízko a středně-aktivních odpadů a zdrojů ionizujícího záření. Celý projekt bude stát téměř 41 miliónů euro.

V letech 2028-2046 bude většina kontaminovaného vybavení z bloků vyvezena a samotné reaktory by měly být demontovány v rozmezí let 2046 až 2064.

Pro vyřazení 1. až 3. bloku z provozu se staví specializovaný sklad, který bude sloužit zároveň jako zařízení pro likvidaci nebezpečných kapalných odpadů. Výstavba skladu je již v závěrečné fázi a bude hrazen z „Účtu pro jadernou bezpečnost“. Ve skladu bude uloženo více než 20 000 palivových souborů. Skladování bude probíhat suchou metodou v ocelových sudech po dobu minimálně 100 let.

Konzervace 4.bloku

Evropská banka pro obnovu a rozvoj oznámila, že v březnu tohoto roku začala poslední fáze montáže sarkofágu, který překryje pozůstatky po zničené reaktorové budově 4. bloku. Dokončení je plánováno na konec roku 2017. Obří stavba byla vybudována v posledních čtyřech letech. Celkové náklady se vyšplhají na 2,15 miliardy euro a samotný sarkofág stál 1,5 miliardy euro.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *