Studie Energy Brainpool zpracovaná pro ekologickou organizaci Greenpeace zkoumala náklady jaderných elektráren a řiditelné elektrárny vyrábějící elektřinu z obnovitelných zdrojů (Controllable renewable energy power plant). Řiditelná elektrárna je podle autorů studie jednou z možných alternativ vůči jaderné energii. Závěrem studie je, že náklady jsou srovnatelné a to i při současných relativně drahých obnovitelných technologiích.

Energy Brainpool zkoumala technické a ekonomické alternativy vůči jaderné energii ve střední a východní Evropě, protože jaderné elektrárny (JE) s sebou přináší vysoká finanční a ekologická rizika. Řiditelné elektrárny vyrábějící elektřinu z obnovitelných zdrojů (Controllable renewable energy power plant) jsou dle studie technicky dosažitelným řešením.

Takové elektrárny by se skládaly z fotovoltaických panelů, větrné elektrárny, elektrolyzérů a plynové elektrárny, která zaručí kontrolu nad výkonem zdrojem. Studie zkoumá, jak vysoké jsou náklady takové elektrárny ve srovnání s plánovanými, či budovanými jadernými elektrárnami v zemích Visegrádu.

Náklady jaderných elektráren

Náklady výroby elektřiny v jaderné elektrárně se významně liší. Důvodem je podle studie odlišnost použitých technologií, ale také fakt, že provozní náklady, rizika a podmínky ukončení provozu JE se v různých zemích liší. Po analýze několika studií ovšem Energy Brainpool získala částku v rozmezí 55 – 89 euro/MWh (1 401 – 2 267 Kč/MWh). Nicméně tyto částky jsou u nyní budovaných JE v Evropě významně překračovány. Očekává se například, že náklady výroby elektřiny ve francouzské JE Flamanville vzrostou na 87 – 126 euro/MWh (2 216 – 3209 Kč/MWh).

Řiditelná elektrárna vyrábějící elektřinu z obnovitelných zdrojů

Studie popisuje koncept tohoto zdroje, jehož výkon (na rozdíl od solárních či větrných elektráren) je řiditelný a zároveň se minimálně stejně podílí na bezpečnosti dodávek.

Schéma řiditelné elektrárny vyrábějící elektřinu z OZE. Zdroj: Energy Brainpool

Koncept takovéhoto zdroje navíc podle autorů studie může být vždy optimalizován pro konkrétní zemi. Vliv zde bude mít zejména potenciál země využívat solární a větrné elektrárny, podmínky pro investice a technické parametry. Náklady řiditelné elektrárny vyrábějící elektřinu z OZE se skládají ze dvou částí. Zaprvé z nákladů na výrobu elektřinu určených výrobou elektřiny z OZE a zadruhé z nákladů řiditelné části elektrárny, které se odvíjí od kapacity elektrolyzéru a výkonu plynové elektrárny. Náklady výroby elektřiny v těchto elektrárnách se v zemích V4 pohybují od 112 euro/MWh (2 853 Kč/MWh) do 129 euro/MWh (3 286 Kč/MWh). Výjimkou je Slovensko, které má velmi málo zkušeností s větrnou energetikou. Zde by počáteční náklady mohly být až 167 euro/MWh (4 254 Kč/MWh).

Plánované jaderné elektrárny v zemích Visegrádu a jejich alternativa?

V Maďarsku je plánovaná JE Paks, jejíž budování má začít v roce 2020. V Polsku prozatím žádná JE není, nicméně je plánováno, že se jaderná energie v energetickém mixu do roku 2050 objeví. Budování první polské JE by mohlo začít v roce 2023. V jediném Slovensku z celé skupiny V4 se JE již buduje. Mochovce 3 a 4 mají být uvedeny do provozu na konci let 2018 a 2019. V ČR se také hovoří o možném rozšíření jaderných elektráren, ve hře jsou prozatím JE Temelín i JE Dukovany.

Stávající a plánované jaderné reaktory v zemích Visegrádu. Zdroj: Energy Brainpool

Po srovnání nákladů JE a řiditelné elektrárny vyrábějící elektřinu z OZE v zemích V4 studie Energy Brainpool došla k závěru, že jejich náklady jsou za určitých podmínek srovnatelné. A to i při stávajících relativně drahých obnovitelných technologiích. Jaderné elektrárny by tedy těmito řiditelnými elektrárnami bylo podle studie možné nahradit nejen technologicky, ale také z hlediska finančního.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *