přenosové vedení

ERÚ podpořil rozdělení kontroverzní německo-rakouské obchodní zóny

Český Energetický regulační úřad se oficiálně vyjádřil k rozdělení rakousko-německé obchodní zóny a tento krok podpořil. Vhodným řešením by dle vyjádření ERÚ bylo zavedení standardního systému alokace přeshraničních kapacit, který je v souladu s nařízením EU 714/2009/EC.

Rozdělení německo-rakouské obchodní zóny je klíčové pro zabránění přetoků elektrické energie z Německa do rakouské soustavy přes českou a polskou přenosovou soustavu. Tyto přetoky dlouhodobě sítě zatěžují a zvyšují náklady na její provoz.

Díky společné rakousko-německé obchodní zóně na hranicích neexistuje běžný proces alokace přeshraničních kapacit, což umožňuje státům nerespektovat přenosové schopnosti přeshraničního vedení na této hranici. V důsledku toho je zobchodováno větší množství elektřiny, než jaké jsou přenosové kapacity na německo-rakouských hranicích schopné fyzicky přenést.

„Návrh má naši jednoznačnou podporu. Dnes si mohou Rakušané a Němci přelévat elektřinu přes naše území takřka bez omezení, i když to přetěžuje přenosovou soustavu. Pokud návrh projde, budou muset brát ohled na kapacitu naší sítě. Tím se posílí stabilita soustavy, což je dlouhodobým cílem ERÚ,“ vysvětluje Alena Vitásková, předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Rozdělení zóny již podpořil i ACER

K rozdělení společné obchodní zóny se již dříve vyjádřil i ACER ve svém stanovisku z 23. září loňského roku. Stanovisko mimo jiné uvádí, že společná zóna je v rozporu se zmiňovaným nařízením a měl by být zaveden standardní proces alokace přeshraničních kapacit.

Přezkoumání situace bylo iniciováno polským energetickým regulačním úřadem, který na konci roku 2014 vyžadoval prověření souladu obchodní zóny s legislativou EU. I k tomuto návrhu zasílal ERÚ vyjádření, kde rozdělení zóny podpořil.

Rozdělení rakousko-německé obchodní zóny nejvíce pocítí spotřebitelé elektřiny v Rakousku, kde se v případě rozdělení očekává růst cen elektrické energie.4 odpovědí na ERÚ podpořil rozdělení kontroverzní německo-rakouské obchodní zóny

 1. Martin Hájek napsal:

  Rozdělení Německo-Rakouské obchodní zóny by mělo zdaleka největší dopad na Rakouské provozovatele přečerpacích vodních elektráren, kteří by víceméně přišli o své marže. Tím by větší část problému s přetoky elektřiny přestala existovat, protože k jejich vzniku tyto přečerpací elektrárny výrazně přispívají. Funguje to tak, že na severu Německa se rozjedou větrníky, tím spadne spotová cena elektřiny k nule a v Alpách se logicky rozjedou přečerpací vodní elektrárny v čerpacím módu, což vyvolá značný „sací“ efekt transportu elektřiny ze severu na jih, který ovšem Německé sítě neumí přenést. Rozdělení zóny omezí ekonomickou výhodnost přečerpání, která bude přizpůsobena možnostem sítí.

 2. Richard Habrych napsal:

  Otázkou je, zda problém přetoků elektřiny přes naše území bude trvat také po instalaci PST na transformovně Hradec u Kadaně a také na hraničním vedení mezi SRN a Polském.

  • Martin Hájek napsal:

   Přetoky by to mělo výrazně omezit. Vtip je ale v tom, že za trvání jednotné Německo Rakouské obchodní zóny to bude muset německý operátor sítě řešit tzv. redispečinkem, tedy fakticky prováděním umělých obchodů „proti trhu“ a to bude nesmírně drahé. Kdo to zaplatí je evidentní, Němečtí spotřebitelé. Druhá strana mince je, že se tím omezí přeshraniční profil a možnost obchodu s elektřinou pro země na východ o bývalé železné opony.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *