Elektrárny Opatovice

Evropská komise přijala zpřísněné emisní limity, platit začnou od poloviny roku 2021

Evropská komise přijala 30. července zpřísněné emisní limity pro velká spalovací zařízení s jmenovitým tepelným příkonem nad 50 MWt. Nové standardy, které budou elektrárny a teplárny muset plnit od poloviny roku 2021, budou mít dopad na ČEZ, EPH i řadu českých tepláren

Evropská komise přijala 30. července zpřísněné emisní limity pro velká spalovací zařízení a v průběhu srpna má být v oficiálním věstníku EU publikováno prováděcí rozhodnutí Komise. Požadavky z tohoto rozhodnutí budou členské státy povinny promítnout do čtyř let do takzvaných integrovaných povolení jednotlivých spalovacích zařízení.

Zpřísněné emisní standardy, které se v EU dotknou zhruba 3 500 spalovacích zařízení, byly vytvářeny několik let za intenzivní spolupráce členských států EU, zástupců průmyslu a enviromentálních nevládních neziskových organizací.

„Komise dnes učinila krok v boji proti znečišťování z velkých spalovacích zařízení, jako jsou elektrárny a teplárny, která jsou zodpovědná za zhruba jednu třetinu všech znečišťujících látek v ovzduší z průmyslu. Více než 30 % občanů EU je vystaveno znečištění ovzduší nad limity EU a znečištění ovzduší zůstává největší enviromentální příčinou předčasných úmrtí v EU vedoucí k více než 400 000 těchto úmrtí ročně,“ uvedla komise v tiskové zprávě.

Zpřísnění limitů ohrozí provedené investice v teplárenství

Zástupci českých tepláren již dříve uvedli, že zpřísnění emisních limitů ohrozí provedené investice cílené na vyhovění emisním limitům stanoveným v Příloze v evropské Směrnici 2010/75/EU o průmyslových emisích. Tyto limity vstoupily v platnost k 1. lednu 2016, avšak díky Přechodnému národnímu plánu České republiky byla posunuta jejich aplikace na většinu dotčených zdrojů v ČR až na 1. červenec 2020.

Podle Teplárenského sdružení si uvedené zpřísnění emisních limitů vyžádá navýšení investic do odsíření o 100 až 200 % oproti původně navrženým hodnotám. Všechna opatření k ekologizaci výroby v ČR vyčísluje Teplárenské sdružení na cca 44 miliard Kč.

„Nové emisní standardy se z hlediska provozní ekonomiky dotknou v podstatě všech zdrojů využívajících uhlí. Vybrané zdroje s nejmodernějšími systémy čištění spalin zvládnou plnit nové emisní limity prostřednictvím zvýšené spotřeby aditiv, což se pochopitelně promítne do růstu provozních nákladů. U většiny zdrojů v ČR bude nicméně potřeba provést další investiční opatření pro dosažení požadovaných emisních limitů,“ řekl v květnu Michal Kubíček, projektový manažer v poradenské společnosti Euroenergy.

Kubíček dodal, že již směrnice o průmyslových emisích zavedla takové standardy, které postupně přispějí k dosažení vysoké úrovně ochrany ovzduší.

„Nové požadavky na emise stanovené v referenčním dokumentu o nejlepších dostupných technikách (BAT) již povedou k nepřiměřeným nákladům ve vztahu k jejich přínosům pro oblast ochrany ovzduší. Vyjma ekonomických dopadů je ale třeba vnímat i další aspekty. Dodržování požadovaných emisních limitů bude pro zdroje problematické již při ustáleném provozu. Takto striktní požadavky na emise ale mohou vyloučit provoz kotelny v režimu dynamických změn výkonu a mohou tedy zamezit uplatnění elektrického výkonu zdroje pro poskytování podpůrných služeb. Nové emisní limity proto představují dopady (až likvidační) nejen pro teplárenství ČR, ale i možné ohrožení budoucího bezpečného a spolehlivého chodu elektrizační soustavy,“ řekl Kubíček.

Úvodní fotografie: Elektrárna Opatovice

Autor:10 odpovědí na Evropská komise přijala zpřísněné emisní limity, platit začnou od poloviny roku 2021

 1. Jan Veselý Jan Veselý napsal:

  Fňuk, fňuk, tyhle kecy poslouchám při různých příležitostech celý život. Je to jak v té pohádce, už jim nevěřím.

  • Martin Hájek napsal:

   Pár faktů. Ty BATy prošly v příslušném výboru o 0,14 % hlasů proto, že Evropská komise uplatila zvláštní výjimkou pro zdroje znečištění na ostrovech Řecko (mimochodem v rozporu s pravidly jak příslušného výboru, tak celé procedury přijímání BAT). V Evropě momentálně není zdroj na uhlí, který by všechny požadavky splňoval. Přitom se má jednat o BAT, tedy nejlepší DOSTUPNOU technologii. Tedy takovou, kterou si lze bez problémů na trhu pořídit. Evropská komise při přijímání předpisu porušila několik procesních pravidel a navíc překročila zmocnění dané směrnicí o průmyslových emisích. Někdo moc chce, aby EU odebírala více plynu.

   Až Evropský soudní dvůr nám zřejmě řekne, jestli to bylo jen fňukání a nebo Evropská komise porušila pravidla a překročila své pravomoci. Myslím, že dostane na stůl slušný balík žalob.

   • Jan Veselý Jan Veselý napsal:

    Lobbisté selhali, teď zkusíme právníky. Jestli selžou právníci, asi nám fakt nezbude než zaplatit techniky, aby to udělali. 🙂
    Jo, a BAT není nejlepší dostupná technologie.

    • Martin Hájek napsal:

     Níže pro Vaší informaci definice ze směrnice o průmyslových emisích, je asi zbytečné o ní diskutovat.

     „nejlepšími dostupnými technikami“ nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje činností a jejich provozních metod dokládající praktickou vhodnost určité techniky jako základu pro stanovení mezních hodnot emisí a dalších podmínek povolení, jejichž smyslem je předejít vzniku emisí, nebo pokud to není proveditelné, tyto emise omezit, a zabránit tak nepříznivým dopadům na životní prostředí jako celek, přičemž
     a) „technikami“ se rozumí jak používaná technologie, tak způsob, jakým je zařízení navrženo, budováno, udržováno, provozováno a vyřazováno z činnosti;
     b) „dostupnými“ technikami se rozumějí techniky, které byly vyvinuty v měřítku umožňujícím jejich zavedení v  příslušném průmyslovém odvětví za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek s ohledem na náklady a přínosy, bez ohledu na to, zda jsou tyto techniky v dotyčném členském státě používány či vyráběny, pokud jsou provozovateli za rozumných podmínek dostupné;
     c) „nejlepšími“ technikami se rozumějí techniky nejúčinnější z hlediska dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku;

     Není důvod plnit něco, co legislativa neukládá, Evropská komise je úřad jako každý jiný, musí se řídit legislativou EU a pohybovat se v jejích mezích. Myslím, že ani Vy byste ve svém podnikání nechtěl, aby na Vás nějaký úředník aplikoval požadavky, které nemají oporu v legislativě, pane Veselý. Tedy pokud podnikáte, nevím, čím se přesně živíte.

     • Jan Veselý Jan Veselý napsal:

      Konečně správně, za „nejlepší dostupné technologie“ se u nás vyhazuje od zkoušky (stejně jako za čističky odpadních vod a haldy). A parametry emisí určené BAT, resp. BREF se vcelku často daří překonávat. To třeba platí pro některé části ostravského ArcelorMittalu nebo TŽ.

    • C napsal:

     Tady bych spíš tentokrát souhlasil s panem Hájkem, chování evropských orgánů mnohdy překračuje jejich pravomoci, nebo je na hraně, toto by mohl být jeden z těch případů. Na druhou stranu se mělo více tlačit na plnění limitů, které byly schváleny v minulosti.

 2. Petr Hariprasad Hajič napsal:

  Tyto zpřísněné emisní normy jsou jednoznačně na místě. Kvalita vzduchu je důležitější než ekonomická prosperita výrobců elektřiny. Pánové, přestaňte brečet, přestaňte si vymiňovat výjimky a začněte hledat oboustranně výhodná řešení, která jsou opravdu prospěšná pro společnost a nejen pro vaši kapsu.

  • Martin Hájek napsal:

   Elektrárny a teplárny mezi lety 2014 a 2020 sníží svoje emise síry a NOx o více než 50 % a prachu v desítkách procent. Ukažte mi, prosím, jediný další segment, který tak radikálně snižuje emise a investuje k tomu tak obrovské částky. Možná ještě ocelářství.

 3. Ondřej napsal:

  Prosím Vás,
  máte zde někde detailní přehled těch zmiňovaných ZPŘÍSNĚNÝCH EMISNÍCH LIMITŮ? Myslím pro jednotlivé výkony v mg/Nm3?
  Nikde se mi je nepodařilo dohledat…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *