IRENA: OZE zaměstnávají po celém světě téměř 8 mil. lidí

Nejnovějsí studie od Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje (IRENA) zaměřená na pracovní místa v sektoru obnovitelných zdrojů energie (OZE) uvádí, že po celém světě je v tomto sektoru zaměstnáno 7,7 milionů lidí.

Do tohoto čísla navíc není započítán sektor velkých vodních elektráren, který vytváří dalších 1,5 milionů pracovních míst.

Co se týče jednotlivých technoogií, nejvíce lidí zaměstnává segment fotovoltaických elektráren, ve kterém je zaměstnáno 2,5 milionů lidí. Za fotovoltaikou následují kapalná biopaliva, větrná energetika a biomasa.

Celý žebříček nejvíce zaměstnávajících technologií OZE je zobrazen na následujícím obrázku.

Zdroj: IRENA

Zdroj: IRENA: Renewable Energy Jobs Annual Review 2015

Z 2,5 milionů pracovních míst vytvořených fotovoltaickým sektorem jsou dvě třetiny v Číně. V loňském roce zaznamenalo v této oblasti nárůst Japonsko a pokles byl naopak v Evropa. V oblasti biopaliv, biomasy a bioplynů dominují Brazílie a USA, přičemž růst množství pracovních míst byl zaznamenán také v jihovýchodní Asii. Polovinu z pracovních míst ve větrné energetice vytváří Čína a růst zaznamenaly také USA, Brazílie a Evropská unie.

Celkové rozložení pracovní míst v sektoru OZE ve vybraných zemích je zobrazeno na následujícím obrázku.

Zdroj: IRENA

Zdroj: IRENA: Renewable Energy Jobs Annual Review 2015

Německo s 371 tis. zaměstnanci v sektoru OZE vévodí evropským zemím. S Francií, Velkou Británií, Itálií a Španělskem dohromady tvoří 70 % pracovních míst v tomto sektoru v EU, který zde celkem vytváří 1,2 mil. pracovních míst.

Celou studii je možné dohledat zde.

Autor:Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *