vedení

Spotřeba elektřiny v ČR dosáhla v roce 2017 rekordní hodnoty

Rostoucí ekonomika ČR převažuje ve spotřebě elektřiny nad energetickými úsporami. Tuzemská brutto i netto spotřeba elektřiny od roku 2014 stabilně roste, v loňském roce zaznamenala brutto spotřeba dokonce historicky rekordní hodnotu.

Tuzemská brutto spotřeba elektřiny dosáhla v loňském roce 73,8 TWh, rekordní hodnoty přinejmenším od roku 1981, od kdy energetický regulační úřad (ERÚ) hodnoty zaznamenává. Jedná se o 1,9% nárůst oproti předchozímu roku.

„Téměř dvouprocentní nárůst ve spotřebě odráží především vývoj ekonomiky. Důležité je i to, že se zastavil pokles ve výrobě elektrické energie patrný v předchozích letech,“ komentuje data Petr Kusý, ředitel Odboru statistického a bezpečnosti dodávek ERÚ.

Vývoj brutto spotřeby elektřiny v ČR. Zdroj: ERÚ

Výrazně narostly ztráty v přenosové soustavě, které zaznamenaly 18% nárůst oproti nejvyšší hodnotám dosaženým v letech 2000-2016. Vliv na ně měly zejména tranzitní toky, způsobované přetoky výroby obnovitelných zdrojů energie (OZE) z Německa. Ztráty v distribučních soustavách zaznamenaly nárůst o jednotky procent.

Přeshraniční fyzické toky elektiřny. Zdroj: ERÚ

Po čtyřletém poklesu vzrostla také výroba elektřiny

Po čtyřletém poklesu vloni vzrostla také brutto výroba elektřiny, kdy tuzemské elektrárny vyrobily 87 TWh, o 4,5 % více než v roce předchozím. Výroba OZE mírně vzrostla a podílela se 11 % na výrobě elektřiny brutto. Podíl OZE na celkové brutto spotřebě však zůstává v posledních letech téměř neměnný, okolo 13 %.

Vývoj výroby elektřiny brutto z OZE a její podíl na tuzemské brutto spotřebě. Zdroj: ERÚ

Nejvíce elektřiny vyrobily hnědouhelné elektrárny 42%. Po problémech se svary a s tím spojenými neplánovanými odstávkami si po předchozích letech přilepšily jaderné elektrárny, které vyrobily meziročně o 17,6 % více, stále však nedosáhly na výši výroby z roku 2014. Největší propad ve výrobě (-22 %) zaznamenaly černouhelné elektrárny.

Meziročně vzrostla rovněž spotřeba plynu, o 3,3 %, na 8,53 mld. m3. Do České republiky bylo celkově dopraveno 35 mld. m3 zemního plynu, 99 % z tohoto objemu bylo fyzicky dopraveno přes Německo.

Toky plynu do plynárenské soustavy ČR včetně distribučních soustav podle vstupní země. Zdroj: ERÚ

„Za rostoucí spotřebou zemního plynu hledejme dva faktory. Jistě ji ovlivnil chladnější průběh počasí, ale také to, že byl zemní plyn více využívaný pro výrobu elektrické energie. Loni se výroba elektřiny podílela na spotřebě plynu víc než 6 %,“ dodává Petr Kusý.

Více informací v ročních zprávách vydávaných ERÚ: Roční zpráva o provozu elektrizační soustavy ČRRoční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR a letos nově také Roční zpráva o provozu teplárenských soustav ČR.Jedna odpověď na Spotřeba elektřiny v ČR dosáhla v roce 2017 rekordní hodnoty

  1. Petr napsal:

    Úplný přechod Česka na ruský plyn z Německa od roku 2014, to jsem původně v roce 2011 myslel, že nastane až s North Stream 2 a ukončení přepravy přez Ukrajinu.

    Polsko a Ukrajina se stali z klíčových států, které chtěli po skončení dlouhodobých smluv od roku 2019 vyjednávat o velkém navýšení částek za přepravu, státy v podstatě konečnými, které můžou vyjednávat už jen o slevě pokud budou sami velkými spotřebitely a začnou ruským plynem víc topit.
    To možná připadá v úvahu pro Polsko, ale Ukrajina je v totálním žebráckém průseru a po Majdanu prohrála skoro vše.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *