Uhelná elektrárna Eggborough ve Spojeném království.

Tepelné elektrárny by měly udržet stabilní cenu na evropských trzích s elektřinou

I přes předpokládaný nárůst podílu obnovitelných zdrojů by podle analýzy Evropské komise nemělo v budoucnosti docházet ke značným výkyvům v cenách na denních trzích s elektřinou. Stejně jako v případě sítí by stabilitu na trhu měly udržet tepelné elektrárny.

Podle analýzy Evropské komise předpokládané investice do nízkouhlíkových technologií společně s vyšším zapojením strany spotřeby, tzv. demand side response (DSR), nepovedou k prudkému propadu velkoobchodních cen elektrické energie na denních trzích.

„Ačkoliv zde budou hodiny s nízkými (či dokonce zápornými) cenami, velkoobchodní ceny budou s největší pravděpodobností vycházet po většinu roku z marginální výroby v tepelných elektrárnách,“ uvádí ve v analýze Evropské komise.

Evropská unie si pro rok 2020 stanovila ambiciózní cíl 20% podílu obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie, který je rozdělen mezi jednotlivé členské státy podle jejich výchozích podílu a potenciálu pro jejich další navyšování.

Podle posledních dat Eurostatu se 11 zemím, včetně České republiky, podařilo dosáhnout národního cíle již v roce 2015.

V případě podílu všech obnovitelných zdrojů na poptávce po elektrické energii je podíl ještě větší, v roce 2015 dosahoval přibližně 28,3 %. Podle odhadů evropských výrobců elektřiny a provozovatelů přenosových soustav by mohl do roku 2020 vzrůst na 35 %, do roku 2030 následně na 45-50 %.

„Na některých trzích vedl nárůst využívání elektřiny ze solárních a větrných zdrojů, jež mají nízké mezní náklady, ke snížení velkoobchodních cen. Z ekonometrické analýzy vyplývá, že nárůst podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů o jeden procentní bod vede v EU ke snížení velkoobchodní ceny elektřiny v průměru o 0,4 EUR/MWh; skutečné snížení závisí na příslušném regionálním trhu a na zdroji, který je obnovitelnými zdroji nahrazován. Dopad využívání obnovitelných zdrojů je vyšší (0,6–0,8 EUR/MWh) na severozápadě Evropy, v pobaltských zemích a ve střední a východní Evropě,“ uvádí zpráva EK o cenách energie v EU.

Za poklesem velkoobchodních cen nestojí pouze OZE

Propad velkoobchodních cen elektřiny v posledních letech podle komise nezapříčinily pouze obnovitelné zdroje. Jako další význačné faktory uvádí pokles cen uhlí a plynu, nízkou cenu emisních povolenek, pokles poptávky spojený s ekonomickou krizí, který vedl k nadbytku výkonu v některých regionech a efektivnější přeshraniční obchodování.

Předpokládaný vývoj průměrné ceny elektrické energie na denních trzích v EU. Zdroj: zpráva EK

Předpokládaný vývoj průměrné ceny elektrické energie na denních trzích v EU. Zdroj: zpráva EK

Modely z reportu Evropské komise předpokládají v případě denního trhu v následujících 20 letech relativně stabilní růst cen pro období základního (baseload) i špičkového (peak load) zatížení, přičemž k výraznějšímu nárůstu má dojít právě v jejich rozdílu.Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *