Větrné elektrárny v USA v loňském roce výkonem předehnaly vodní elektrárny

Větrným elektrárnám se ve Spojených státech podařilo ke konci loňského roku překonat instalovaný výkon v elektrárnách vodních. V množství vyrobené elektrické energie však díky vyššímu koeficientu využití mají v zemi stále navrch vodní zdroje.

S 8,7 GW nově instalovaného výkonu v roce 2016 stoupl celkový výkon větrných elektráren v USA na hodnotu 81,3 GW, čímž překonal elektrárny vodní s bezmála 80 GW. Skutečné výkony všech vodních i větrných elektráren v USA se mohou mírně lišit, jelikož americká EIA eviduje data pro instalace s výkonem vyšším než 1 MW.

Historický vývoj instalovaného výkonu vodních a větrných elektráren ve Spojených státech. Zdroj: EIA

Historický vývoj instalovaného výkonu vodních a větrných elektráren ve Spojených státech. Zdroj: EIA

U výroby vodních i větrných elektráren lze v USA pozorovat jistý sezónní trend, kdy výroba vodních zdrojů dosahuje svého maxima v průběhu jara či na začátku léta, a to zejména na severozápadě a v Kalifornii, které mají na výrobě zhruba poloviční podíl.

V případě větrných elektráren dosahuje výroba maxima na většině území Spojených států na jaře, a v menší míře na podzim. Situace na západním pobřeží je typicky s jedním maximem na začátku léta trochu odlišná.

Srovnání měsíčních hodnot výroby vodních a větrných elektráren v USA. Zdroj: EIA

Srovnání měsíčních hodnot výroby vodních a větrných elektráren v USA. Zdroj: EIA

Ve srovnání s jinými zdroji elektrické energie, například elektrárnami jadernými, uhelnými či paroplynovými, je v USA koeficient využití instalovaného výkonu jak u větrných, tak u vodních elektráren nižší.

Srovnání průměrných koeficientů využití instalovaného výkonu vodních a větrných elektráren. Zdroj: EIA

Srovnání průměrných koeficientů využití instalovaného výkonu vodních a větrných elektráren. Zdroj: EIA

Výroba v obou typech těchto obnovitelných zdrojů je značně závislá na počasí. Vzhledem k předpokládaným vhodným hydrologickým podmínkám na západním pobřeží USA, kde se nachází velká amerických vodních elektráren, tak výroba elektřiny ve větrných elektrárnách i přes další nárůst jejich výkonu nemusí převýšit výrobu ve vodních zdrojích ani v letošním roce.Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *