Elektromobily mohou v budoucnu způsobit problémy distribučním sítím

Americká národní laboratoř pro obnovitelné zdroje (NREL) přišla s informací, že takzvaný clustering efekt, tedy stav, ke kterému dochází při souběžném a nekoordinovaném nabíjení většího počtu elektromobilů, by v budoucnu mohl znamenat zvýšené požadavky na distribuční soustavu.

Matteo Muratori, inženýr, který se v NREL věnuje dopravě a energetickým systémům, se problematikou více zabývá ve své studii „Dopad nekoordinovaného nabíjení elektrických vozidel na poptávku po elektřině v rezidenčních oblastech“, kde zkoumá možné dopady nabíjení elektromobilů na transformátor umístěný v obydlené oblasti.

Jedním ze závěrů je konstatování, že tento problém se bude vyskytovat zejména v oblastech, kde si větší počet obyvatel pořídí elektromobil a po každodenním návratu domů je začnou nekoordinovaně nabíjet. Muratori také podrobněji zkoumal možnost dvourychlostího nabíjení – tedy varianty, kdy automobily mohou být nabíjeny rychle nebo pomalu čemuž pak odpovídá i potřebný příkon. I v tomto případě může dojít k situaci, kdy transformátor nebude schopný dodávat dostatek výkonu, kromě toho velké vytěžování transformátoru vede ke snižování jeho životnosti.

Rozdíl této studie oproti ostatním je, že minulé studie předpokládaly koordinaci nabíjení ze strany distributora, a tím pádem vyšší možnou penetraci elektromobilů. Podle Muratiho je tento předpoklad sice pravděpodobný, ale ne jistý. Naopak by se budoucí studie měly více zaměřit na pochopení chování zákazníka a jeho požadavky na nabití elektromobilu.

Autor:7 odpovědí na Elektromobily mohou v budoucnu způsobit problémy distribučním sítím

 1. Petr Hariprasad Hajič napsal:

  Než taková situace nastane, bude už v pokročilém stadiu IOT. Elektromobily jsou na to připraveny už teď. To za prvé a za druhé, s rozvojem elektromobility a s dostatkem repasovaných baterií půjde úplně paralelně s malým fázovým posunem výstavba bateriových ůložišť. Je to jen obava, řešení není nic, co by se nedalo celkem rychle a relativně levně zvládnout.

  • Pete napsal:

   No tak za prvé to v Norsku už tato situace v některých místech nastala. A za druhé je to řešitelná věc. Ta studie je velmi dobrá. Důvodem je, že upozorňuje na rozpor v předpokladech plánovačů a vizionářů o postupném dobíjení, chytrých sítích a předpokladech dobíjení rovnoměrně rozloženém v čase apod. oproti realitě, kdy elektromobily budou více využívány a lidi prostě večer po práci přijedou domů a auto strčí do zásuvky. Elektroauta opravdu na vychytralé sítě čekat nebudou. Řešení bude jednoduché. Posílení vedení v místech, kde to je třeba. Pravda v USA jim to vzhledem ke stavu distribuční sítě ve srovnání s náma nezávidím.

   • Josef napsal:

    Myslím ,že lidé nebudou mít tak silné jističe, aby bylo možné nabíjet el. mobil a zároveň třeba vařit večeři. To budou totiž ti co s el. energií topí – přímotop , tepelné čerpadlo – ti mají sice levnou kWh a nabíjet by mohli , ale vysoký paušál takže se snaží o co nemenší jistič a jeho trvalé vytížení. Mnohem větší skupina lidí bude ta, co el. energií netopí , ti by klidně mohli nabíjet v podvečer , jenže mají zase drahou kWh 16 hodin denně a ti budou zcela jistě nabíjet pouze v nízkém tarifu převážně v noci. EV budou tak spíše lokálním problémem distribučních sítí , protože spotřeba el. energie vzroste v rezidenčních oblastech, ale celkové zatížení soustavy vzroste převážně v noci, kdy je distribuční síť odlehčená.

    • Vláďa napsal:

     Jako teorie je to dobré. Aby byla dodržena jistá kontinuita musí se systém zásobování a výroby energie podobat současnonému stavu. Kde je akumulátor bez samovybíjení? Kde je výroba el. energie odpovídající potřebám osobní dopravy? Palivem naplním nádrž a podle potřeby používám.

 2. mpistora napsal:

  Když se to podařilo vyřešit u bojlerů před desítkami let nočním proudem pujde to i nyní. Stačí dát jen o pár procent nižší cenu v době, kdy to potřebuje distributor, a lidi si to rádi budou řídit i ručně.

 3. Robin napsal:

  Ano, tuto věc , popsanou v článku, bude nutné také vzít v potaz v případě, kdyby nastala situace masového rozšíření elektromobilů. Protože pokud se na nějakém místě a v určitý čas bude připojovat velké množství aut k dobíjení baterií, bude to pro elektrickou síť zátěž se kterou může mít problém. Proto je potřeba se na tuto věc začít připravovat a nabídnout nějaké řešení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *