PG&E a BMW rok a půl regulovali zatížení sítě pomocí elektromobilů

Americká společnost Pacific Gas and Electricity Company (PG&E) v pilotním projektu společně s BMW úspěšně otestovala využití baterií elektromobilů k vyrovnávání zátěže v síti. Celkem se do projektu zapojilo 100 elektromobilů od BMW a bateriové úložiště, které dohromady přijímaly požadavky na omezení výkonu až o 100 kW.

Vliv očekávaného boomu elektromobility není spojován pouze se zvýšením nároku na výrobu elektřiny a snížením emisí, které jsou kvůli dopravě vypouštěny do ovzduší. Možností je i využívat elektromobily k vyrovnávání zátěže v síti, zejména díky možnosti ovlivnit dobu, ve které bude elektromobil nabíjen.

Pilotní projekt, který se zaměřil právě na „vhodné“ načasování nabíjení elektromobilu proběhl v Kalifornii. Na projektu se podílela společnost PG&E a BMW.

Princip spočíval v tom, že celé stovce elektromobilů mohla být jednou denně až o hodinu posunuta doba, ve které bude nabíjen. O zásahu byl v průběhu pilotního projektu vlastník elektromobilu vždy informován pomocí mobilní aplikace.

Velice zajímavá je odezva samotných účastníků projektu. Celkem 98 % bylo s projektem spokojeno a 93 % uvedlo, že by se v případě další nabídky opět projektu zúčastnili. Určitý vliv ale lze připisovat i poměrně štědré odměně, kterou účastnící dostali. Pouze za účast měli účastníci přislíbeno 1 000 dolarů a dalších až 540 dolarů v závislosti na četnosti omezení.

Omezení za celou dobu běhu projektu dosáhlo 19,5 MWh a celkem bylo vydáno 209 požadavků za osmnáct měsíců běhu projektu. Větší část požadavků směřovala k přidruženému stacionárnímu bateriovému úložišti elektřiny, přibližně na pětině požadavků se podílely elektromobily.

Využití elektromobilů pro vyvažování zátěže v síti je možné ve dvou režimech. Jedním je výše zmíněná optimalizace doby, kdy je elektromobil nabíjen, díky čemuž je možné v některých hodinách snížit zátěž sítě.

Druhým způsobem je systém tzv. vehicle-2-grid, kdy elektromobily mohou elektřinu do sítě rovněž dodávat a fungují jako běžné baterie. O tomto způsobu však panují pochybnosti, zejména z hlediska ekonomické výhodnosti a zda nevýhody nepřevažují nad výhodami.Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *