EU navrhla nové závazné cíle redukce emisí

Evropská komise vydala ve středu návrh nového energetického balíčku zabývajícího se redukcí emisí ve všech sektorech ekonomiky. Ten by měl nasměrovat evropskou energetickou politiku, urychlit přechod k nízkouhlíkové ekonomice a zároveň udržet unii konkurenceschopnou v globálním měřítku.

V roce 2014 EU rozhodla o kolektivním závazku redukce o 40 % oproti roku 1990. Nový návrh, odrážející závazky vyplývající s Pařížské dohody, specifikuje hlavní principy energetické transformace a poskytuje vodítka pro jednotlivé členské státy.  Stanovuje také závazné roční cíle redukce skleníkových plynů (GHG) na období 2021-2030 a to pro odvětví jako je doprava, budovy, zemědělství, odpady či lesnictví. Komise také představila novou strategii týkající se nízkoemisní dopravy a pohonných hmot.

„S návrhem reformy ETS z minulého roku a dnešním návrhem na cíle redukce emisí pro jednotlivé členy, zakotvujeme unijní energetický a klimatický rámec do legislativy. Stejně je to v oblasti dopravy, která nyní bude jasně nasměrovaná na zero-emissions cíl.“

– Maroš Šefčovič, viceprezident pověřený vedením Energetické Unie

Nová strategie je zaměřena právě na oblast dopravy. Ta odpovídá za čtvrtinu evropských GHG emisí a je hlavním zdrojem znečištění ovzduší. Dle komisařky pro transport, Violety Bulc, je změna v oblasti dopravy velmi důležitá pro dosažení ambiciózních evropských cílů ohledně klimatu a také pro zlepšení životních podmínek v evropských městech.

Rozhodnutí z roku 2014

Cíl 40% oproti roku 1990 byl stanoven již v roce 2014. Aby bylo cíle dosaženo efektivně, sektory energetiky a průmyslu, které jsou součástí ETS, měly dosáhnout v roce 2030 redukce 43% oproti roku 2005. Ostatní zdroje znečištění (tedy například odpad či budovy) měly postupovat k cíli snížení o 30%  oproti 2005.

Společně s rozhodnutím z minulého roku týkajícího se revize ETS se EU se nyní bude snažit urychlit celkovou energetickou transformaci. Komise nyní začne pracovat na akčním plánu týkajícím se nízkoemisní dopravy a ke konci roku chce také představit další iniciativy týkající se OZE či interního energetického trhu.

 

Tabulka jednotlivých členských cílů

2030 target compared to 2005Maximum annual flexibility

(as a % of 2005 emissions)

One-off flexibility from Emissions Trading System to Effort Sharing RegulationFlexibility from land use sector to Effort Sharing Regulation*
LU-40%4%0.2%
SE-40%2%1.1%
DK-39%2%4.0%
FI-39%2%1.3%
DE-38% 0.5%
FR-37% 1.5%
UK-37% 0.4%
NL-36%2%1.1%
AT-36%2%0.4%
BE-35%2%0.5%
IT-33% 0.3%
IE-30%4%5.6%
ES-26% 1.3%
CY-24% 1.3%
MT-19%2%0.3%
PT-17% 1.0%
EL-16% 1.1%
SI-15% 1.1%
CZ-14% 0.4%
EE-13% 1.7%
SK-12% 0.5%
LT-9% 5.0%
PL-7% 1.2%
HR-7% 0.5%
HU-7% 0.5%
LV-6% 3.8%
RO-2% 1.7%
BG0% 1.5%
*Estimate, limit is expressed in absolute million tonnes over 10 years.

Zdroj: Evropská komise

 

Zdroj úvodního obrázku: politico.euNapsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *