Sliby chyby aneb cíle snižování emisí skleníkových plynů v nedohlednu

Zpráva mezinárodní organizace OSN odhaluje, že závazky týkající se snižování emisí skleníkových plynů jednotlivých států, ke kterým se tyto zavázaly v rámci mezinárodních dohod, nejspíš nebudou dostatečné pro zajištění toho, aby nedošlo ke změnám klimatu, které pro lidstvo představují podstatnou hrozbu.

Právě na tyto změny klimatu – tedy ty způsobené člověkem a které mohou zároveň představovat značné riziko pro civilizaci i přírodu, míří i veškerá opatření obsažená v Pařížské dohodě o změně klimatu z prosince 2015. Dle OSN přitom koncentrace CO2 v atmosféře rostla minulý rok rekordní rychlostí, aby dosáhla nejvyšších dosud naměřených hodnot.

Kombinace lidského faktoru a silného jevu El Niño minulý rok zapříčinila nárůst koncentrace skleníkových plynů z 400.00 ppm (parts per million: jednotka koncentrace užívaná mimo jiné v souvislosti s určováním množství látek ve vzduchu) v roce 2015 na 403.3 ppm v roce 2016 (zdroj: The Greenhouse Gas Bulletin). Efekt El Niño, jev způsobující zpomalení a oteplení mořských proudů a regionální změny klimatu, se dle prognóz v budoucnu díky změnám klimatu bude objevovat častěji. V důsledku toho lze očekávat multiplikační efekt oteplování klimatu.

Zdroj: UNEP

Plány na snižování nejsou dostačující

Dle zprávy vydané v úterý stále existuje významná propast mezi sníženími, ke kterým se vlády zavázaly a opatřeními, která jsou skutečně nutná pro efektivní boj proti nebezpečným změnám klimatu.

Současné plány jednotlivých států a lokálních autorit, ale i soukromého sektoru, by vedly ke snížení o přibližně 3 stupně Celsia, jak shrnuje zpráva. Takové snížení ovšem nejspíš nebude dostačující, aby bylo zabráněno nebezpečným následkům oteplování – nebudou tak naplněna ustanovení Pařížské dohody, která stanovila, že průměrná globální teplota by se neměla zvýšit o více než 2 stupně.

Jedním z důvodů vydání zprávy bylo také shrnutí dosavadního vývoje po přijetí Pařížské dohody před konáním 23. konference stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, která se bude konat příští týden v Bonnu.

Na pozitivnější notu, zpráva sice popisuje zvýšení koncentrace CO2 v atmosféře, samotné emitování CO2 ovšem zůstává stabilní (plyn se v atmosféře hromadí dlouhodoběji, proto koncentrace stoupá i přesto, že emise se nezvyšují). Na druhou stranu se ovšem zvýšily celosvětové emise jiných skleníkových plynů, zejména methanu. Zpráva také nezahrnuje do svých modelů dopad situace, kdy by z Pařížské dohody vystoupily Spojené státy.

Zdroj úvodního obrázku: flickr21 odpovědí na Sliby chyby aneb cíle snižování emisí skleníkových plynů v nedohlednu

 1. Michal napsal:

  Mými vzory jsou světoví politici, kteří jezdí a létají dopravními prostředky spalující fosilní paliva.

  • Jan Veselý napsal:

   Jestli těch pár letů tryskáčem znamená v konečném důsledku proces, který povede ke snížení emisí o miliardy tun CO2 každý rok, tak ať. To je jako když utratíte korunu s dobrou šancí, že jich za ní budete dostávat sto tisíc ročně. Takhle se ty poměry totiž pohybují.

 2. Josef Zbořil napsal:

  Tak tady to opravdu není ten případ. Na fantasmagorie, které představuje plnění tzv. klimatické dohody jednoduše nikdo nemá a tak je celá dohoda jeden velký podvod. Proto byl stanoven cíl nepřekročit zvýšení globální teploty (podle jakého modelu a jaké snížení emisí by to mělo představovat – nikdo neví) a tudíž z dohody nevyplývají žádné explicitní (a právně vynutitelné) závazky, pouze ony národní emisní cíle, který si každý stanoví dle sebe ale i tak, z jejich neplnění nic neplyne a jediná povinnost je reportovat. Takže, kdo bude chtít ruinovat svou národní ekonomiku, nechť se zavazuje a dokonce snižuje emise, inu, co naplat! Za blbost se platí – je to nejdražší lidská vlastnost – a politici, co se zavázali, budou už dávno někde jinde a nikdo je k odpovědnosti nevezme. Takže asi tak – dnes nikdo nemá technologie, které by mohly umožnit snižování emisí, k němuž se státy zavazují a nebudou ani za let a to jsem optimista. Jaderná energetika v EU je sprosté slovo a přitom je to jediný opravdu nízkouhlíkový zdroj a tak by se dalo pokračovat skoro do nekonečna. Například stříbra je potřeba na plánované solární panely asi 7x více, než je ho vůbec v zemské kůře. No není to skvěle vymyšlené a naplánované?

  • Milan Vaněček napsal:

   Co se týče hodnocení klimatické dohody mohu s Vámi souhlasit. Jen si opravte Vaše informace o stříbru a slunečních článcích: stříbro v článcích se už začalo nahrazovat mědí, takže se nemusíte obávat že by nebylo dost surovin abyste (hypoteticky) mohl generovat ve slunečních článcích veškerou potřebnou energii pro lidstvo. Materiálová bariéra ve fotovoltaice neexistuje, jde jen o cenu a o akumulaci. Cena neustále klesá, i pro akumulaci.
   Jinak souhlasím, že jaderná energetika je ve většině EU sprosté slovo. Uvědomte si ale, že to není jediný významný nízkouhlíkový zdroj elektřiny, že jaderný odpad nikdo nechce a že havarie JE dělají negativní reklamu..

  • C napsal:

   Pane Zbořile,
   Jaderná energetika je sprosté slovo především pro to co jaderný průmysl zvládl za svou existenci natropit a ani občasné přejmenovávání jim ty škody nepomohlo zamaskovat.

   Nějaké havárie na malých reaktůrcích kdesi v poušti Nového Mexika, nebo „Nukevady“ nic moc neznamenaly, to by i veřejnost skousla, to se dalo čekat. Ale problémy zařízení Windscale, kdy chytil reaktor a nebýt filtrů, celkem čerstvě instalovaných, by byla západní Evropa pokrytá radioaktivním grafitem a oxidy palivových souborů, TMI, čili Harrisburgská Elektrárna, čili ostrov tři míle dlouhý, EBO A-1, ale i události a přístup SSSR, kde vzniklo radioaktivní jezero díky přímému chlazení reaktoru jen filtrovanou vodou která se hned vracela ven, exploze zařízení na zpracování jaderného odpadu díky přehřátí nevhodného zásobníku (a to stejné se stalo myslím i v USA), což zamořilo dost velký kus a hrozilo zamořením Volhy, později havárie v Černobylu, vyplouvání na povrch utajovaných problémů a havárií, to jadernému průmyslu slušně pohnojilo.

   Problém je že jaderný průmysl se choval a chová jako dítě bez schopnosti sebereflexe a změny, místo toho slyšíme neustále akorát o zlých aktivistech, politicích co nechápou jak je jádro dobré a o tmářské veřejnosti která nevidí jak je to super mít za barákem jaderku. To popularitě JE také moc nepomáhá, stejně jako spojování s KLDR a dalšími zeměmi.

   Technologie na zajištění i 100% z OZE tu jsou, ale je otázka jednak cena a jednak jak rychle a jak velká bude ochota předělat všechny vazby a řetězce, které tu máme.

   • Jan Veselý napsal:

    Tohle všechno jsou vedlejší věci, PR. Chemický průmysl, metalurgický průmysl, těžba uhlí nebo ropy nebo rud kovů mají za sebou obdobné nebo i horší události.
    Kdyby byla jaderná energetika dobrý kšeft, tak výstavbu nezastaví nic a nikdo. Jenže to je špatný kšeft a skuteční likvidátoři jaderné energetiky jsou opravdu zelení, uctívači oněch příslovečných zelených dolarových bankovek.
    Bez peněz a vlivu státu nelze dnes JE postavit. A státy dnes už nejsou státy v 60., 70. letech, kdy si podobné hračky mohly dovolit.

    • Milan Vaněček napsal:

     Ano, jaderná energetika nejede protože je to špatný kšeft. Jen kdo chce ve světě jaderné zbraně ten na to nehledí že je to špatný kšeft.

    • Petr Závodský napsal:

     No tak hlavně, že milovníci OZE nejsou milovníci zelených bankovek ….. Soláry na polích v ČR stavěli fanoušci solární energetiky a rodilí energetici. Já na faktuře pořád jen vidím podporu OZE a žádnou podporu jádra tam nevidím.
     A přesto se to jádro v pohodě vyplatí. Stačí zrušit dotace na OZE, přednostní výkup, atd. atd. …. Ale jak tady s panem Vaněčkem pořád píšete jak je OZE levné a konkurenceschopné, tak proč pořád volají po dotacích na OZE (zelená úsporám a solár na střeše mohou dávat ještě smysl, jen pak nepište o drahém jádře).

     • Jan Veselý napsal:

      Heleďte, tady se mluví o realitě EU, tj. v současnosti kontrakty na větrnou elektřinu za ~40 EUR/MWh a fotovoltaickou elektřinu za ~50 EUR/MWh na sever od Alp a za ~40 EUR/MWh ve Středomoří. Vše plně v provozu za 2-3 roky. Je jaderná energetika schopna tomu konkurovat? Není, není schopna konkurovat ani uhlí u lomu za 60 EUR/MWh.
      Vyplatí se jen už postavená a splacená jaderná elektrárna, než začne být stará a poruchová.

     • C napsal:

      Myslím že přednostní výkup tu vznikl jako ochrana OZE v minulosti před obsazováním výroby parními zdroji.

      Problém je že se vyplácí staré JE, ale do nových se nikomu při těch všech problémech nechce. Ale to víte sám jak se to na západě táhne. Jestli by jim to levněji dodal Rus nevím, ale to je zase neprůchodné z jiných důvodů, takže tam jsou kde jsou a tato skutečnost o nákladnosti JE a problémech stavby se ve formě memu šíří do dalších zemí, ale již třeba očištěná o to kdo to stavěl…

      Nehledě na to je v mnoha zemích Rus brán jako riziko a nikdo s ním nechce nic mít. A ono Rusko riziko představuje, jinak než si mnozí myslí, ale jsou tu rizika spojená s minulostí. Nepředpokládám vojenské akce, ale nebezpečí představuje cosi latentního v mnoha lidech. Podívejme se na poslední volby, konec konců.

      Bůh ví že by se s velkou opatrností mělo přistupovat ke každé velmoci či mocnosti.

     • Petr Závodský napsal:

      Pane Veselý. Super. Tak proč je na solární instalaci na střeše dotace 150.000Kč? Cena je už na 40€/MWh, tak by to přeci šlo bez dotací, nebo ne?
      Kolik větráků můžete za takovouto cenu v ČR postavit … aby bylo místo dostatečně větrné, nebylo v rozporu s ochranou krajiny (CHKO) a za 40€/MWh se splatila investice a přineslo to zisk?
      Jestli je to jak píšete, tak 25% OZE není žádný problém. Jen v ČR nevidím, že by za tržních podmínek někdo investoval….

     • Petr Závodský napsal:

      Pane C, nikomu se do jádra nechce, protože tu není tržní prostředí. Zrušme dotace a uvidíme…. popř. (pokud o to ještě někomu jde, když OZE je již masivně zadotováno a ideologie vyhrála) zdaňme znečišťování (CO2, NOx, SOx….) – ale nejen v energetice, ale i v lokálních topeništích, dopravě, průmyslu….
      Dneska je v provozu 447 bloků (+ prodlužování životnosti na 60 a možná 80 let) a 56 bloků je ve výstavbě. To nevypadá, jako by se do jádra nikomu nechtělo…
      Z pohledu EU tvoří jádro 50% bezemisní výroby elektřiny. čím to chcete nahradit? Plynem? V Německu to nevadí ale pokud kritizujete Rusko v pohledu jádra, tak nevím odkud byste vzal plyn s větší závislostí v energetice….

     • C napsal:

      Ve kterých zemích ale ty bloky jsou? Není to hlavně Indie Čína, tedy země kde je jaderný program i programem politickým? V Evropě se JE budují déle než 10 let. Nevím jestli do toho jsou započítány i elektrárny zakonzervované a pod. Roky na internetu v rozestavěných strašily i nějaké RBMK bloky a podobně.

      Když se podíváte na tabulku rozestavěných bloků tak asi 18 jich je v Číně a asi 5 v Indii, to jsou ty které by měly být spuštěné do roku 2025, Rusko má také 5 bloků. To už ten obrázek vypadá trochu jinak.

      Nekritizuji Rusko z pohledu jádra, ale jenom konstatuji že je to v mnoha zemích naprosto neprůchodné. Nebo si snad umíte představit stavbu ruských bloků na Ukrajině, v Polsku, Poblatí, nebo snad přímo v USA Francii nebo Británii? Nemyslím si že je to možné.

      Rusko představuje hrozbu v kombinaci s názory a změnami v naší společnosti, s ničím jiným, bohužel tady takové trendy jsou. Ona každá velmoc hraje své hry, USA, Čína, nebo Rusko, to je jedno, problém nastává když se tyto hry spojí s naštváním obyvatelstva. V obyvatelstvu, hlavně zklamané skupině lidí, je tu latentní obdiv k minulosti a z toho plynoucí náklonnost k Rusku, až autokratickým praktikám a pod.

      Rusko se snažilo působit na Finsko, snaží se působit na Pobaltí, ale tyto země mají protitaktiku, finskou mutaci sputnika, nebo čeho zavřeli protože to nemělo smysl, účinek 00 nic. V pobaltí jsou také dobří v protiakci, ale u nás ne. různé aeronety se tu těší pomalu větší důvěře než normální noviny. Toto je ten problém. Každé velmoci se hodí užitečný blbec, mám strach že pro Rusko to bude ČR. Je to až nepochopitelné, sílící hlasy po czechoutu (czexit) při bezprecedentním růstu. Volání po zákazech migrace při faktické nulové migraci z problematických zemí (zato plná otevřenost k imigraci z ex. SSSR), je to zvláštní. Vím že se dají články manipulovat, ale pokud BIS varuje před nezanedbatelným množstvím poslanců a vazbami na extremistické skupiny a cizí rozvědky a tito poslanci jsou aktivní na přinejmenším pochybných fórech. To není dobře. Co je za logiku že protože je čeština slovanským jazykem, tak je vhodné se orientovat na Rusko? Ignoruje to celý kulturně-historický vývoj přinejmenším od roku 1000. A takové texty na svých profilem měli či jim dali like.

      Vím že odbíhám, ale nechápu to. Ano EU nadělal hromadu chyb, ale X věcí jsme si zhoršili sami nečinností, ale proč se proboha místo snahy o vynucení reforem stavíme k tomu jakože nás to nezajímá a proč lidé volají po vystoupení místo reforem je mi záhadou. Všechny problémy EU se dají ještě řešit a dají se řešit relativně snadno, strategii na to sepíšete za pár dní, za měsíc doladíte. Ale proč se proboha lidem tak stýská po plotě?

      Co se týká dodávek energií, pak je žádoucí je na úrovni EU více provázat a maximálně diverzifikovat, rozšířit investice do P2G, ale i o výzkumu nových ložisek ve všech teritoriích evropských zemí a jejich závislých území a následně vybudovat potřebnou infrastrukturu.

     • Milan Vaněček napsal:

      Pane Závodský, soláry na střeše u nás dotace nepotřebují. Je dost malých českých firem co by Vám to i bez dotace nainstalovali na střechu levněji než ČEZ s dotací. Ale ČEZ vám „bezproblémově vyřeší vše potřebné okolo připojení a okamžité nadvýroby“.
      A už se těším na to jak budete spolu s ČEZem (největším příjemcem dotací z OZE v ČR) bojovat za zrušení dotací, řekněte mi, rád se připojím.

     • Ondra napsal:

      No nevím, kdyby fotovoltaiky žádný dotace nepotřebovaly tak by jich na střechách bylo asi mnohem víc, ne?
      A s tím ČEZem to je teda jak přesně? Před pár tejdnama jsem tady někde viděl váš komentář, kde jste psal že většina prachů z dotací na OZE odchází do ciziny …

     • C napsal:

      Problém má dvě roviny, jedna je že legálně to je/bylo, těžké. Druhá ta že bez akumulace se ten systém moc neoplatí, pokud nesmí jít proud do sítě, tak jej musíte spotřebovat v domě, tedy, buď baterie, nebo nějaký bojler atd. Jenže tady se nikdo nezeptal co by těmto OZE nejvíce pomohlo, místo toho se dělají jakési hokusy pokusy a ve skutečnosti nic z toho. To co potřebujete je aby se objevila homologovaná krabice do které připojíte FVE, baterie, síť a na zbytek domu. Nikomu nic nehlásíte, objednáte instalaci a to je vše, tedy ještě necháte udělat revizi, když už tedy musí být na všechno papír.

      Co se týče dotací, tak by to platit klidně mohlo, tedy matematicky, nehledal jsem to.
      Máme balík X, z toho se třeba 65 % pošle do zahraničí, z těch zbylých 35 % si vezme ČEZ, nebo jiná firma 50%, celkově má tedy jen 17.5 % dotací, ale přesto je největším příjemcem v republice, protože zbytek je rozdělen mezi mnohem více malých příjemců.

      POZOR, ta čísla jsem si vymyslel pro ilustraci jak by to prohlášení mohlo dávat smysl.

     • Milan Vaněček napsal:

      Ondro, nedělejte hloupého, určitě taky víte v čem je u nás problém.
      A o tom tunelu 2090-10 musím opakovat to co každý ví z veřejných zdrojů: ČEZ je největší jednotlivý solární baron, alespoň podle přiznaných MW jeho elektráren. Ale všichni ostatní dohromady jich mají mnohem více a většina jejich peněz končí v zahraničí.

   • Petr Závodský napsal:

    Pane C, pokuste se porovnat úmrtí při různých lidských činnostech a rovněž při výrobě elektřiny. Pak možná nebudete muset opakovat výkřiky protijaderných aktivistů. Např. kolik lidí zemřelo při nehodě TMI? A po 40 letech jí používáte jako argument?
    Ano je mnoho způsobů výroby a uskladnění a bohužel i diskuse zde ukazuje, že diskuse o mixu je diplomaticky řečeno hodně náročná. Ale i SEK říká 25% z OZE – tak pojďme hledat tu cestu….
    Nechci opakovat notoricky známé… ale nastavme mix v souladu s třemi základními kritérii:

    Bezpečnost dodávek energie – zajištění nezbytných dodávek energie pro spotřebitele v běžném provozu i při skokové změně vnějších podmínek (výpadky dodávek primárních zdrojů, cenové výkyvy na trzích, poruchy a útoky) v kontextu EU;

    Konkurenceschopnost (energetiky a sociální přijatelnost) – konečné ceny elektrické energie pro průmyslové spotřebitele i pro domácnosti srovnatelné v porovnání se zeměmi regionu a dalšími přímými konkurenty + energetické podniky schopné dlouhodobě vytvářet ekonomickou přidanou hodnotu;

    Udržitelnost (udržitelný rozvoj) – struktura energetiky, která je dlouhodobě udržitelná z pohledu životního prostředí (nezhoršování kvality ŽP), finančně-ekonomického (finanční stabilita energetických podniků a schopnost zajistit potřebné investice do obnovy a rozvoje), lidských zdrojů (vzdělanost) a sociálních dopadů (zaměstnanost) a primárních zdrojů (dostupnost).

    • C napsal:

     Pane Závodský,
     vypočítávám to co způsobuje že je jaderná energetika sprosté slovo, nepoužívám to jako argument proti JE, ale jako vysvětlení toho proč je tolik lid proti JE. Tady má právě jaderná energetika a navázaný průmysl velké problémy v kontaktu s veřejností. U nás je situace pro jaderný průmysl zatím dobrá, zatím, ale sám víte že se to může začít posouvat velmi rychle. Pokud se má situace JE na západě změnit, je třeba změnit toto.

     Přímých obětí TMI bylo pár, jestli vůbec nějaká, ale měla by být studie, možná víte lépe, která ukazuje že po havárii se mírně změnil výskyt jistých druhů rakoviny, problém je ten že ta elektrárna byla nová a některé typy jsou spojené i s pohybem velkého množství lidí kteří si nesou mírně odlišné kmeny běžných virů. Ale musel bych to dohledávat. A to je problém s odlišením výsledků obou vlivů.

     Tak tedy k bodům… (Mimochodem konečně někdo kdo nechce řešení energetické bezpečnosti jen podle toho co je na dvoře :))

     V kontextu EU máme možnost, ale to i v kontextu ČR, vybudovat další klasické akumulační kapacity, bohužel je situace kolem PVE ještě nedobrá protože se trh s elektřinou stále nachází v přechodné fázi. Ale bylo by například možné vybudovat PE mezi Lipnem a Dunajem, mezi Orlíkem a Slapy a potom mezi vytěženými lomy v severních Čechách. Toto je akumulace v řádu desítek až stovek GWh a jednotek až desítek GW výkonu, to by mělo stačit k provozu OZE v průběhu dne. Krátkodobé vyrovnávání sítě a její stabilizace, v řádu do desítek minut je možné řešit bateriemi atd. To lze realizovat v podstatě zítra.

     Další postup bude záviset na tom jak se budou vyvíjet technologie. Je třeba u OZE dostat cenu na nejvhodnějších lokalitách asi tak na polovinu, tedy asi 20€/MWh, minimálně, lépe ještě níže, snad to vyjde do roku 2030. Následně je třeba ještě zvýšit účinnost a zlepšit cenu technologií pro vývoj vodíku, zachytávání CO2 a bude třeba zlepšit Sabatierův proces. Pak bude možné uzavřít uhlíkový koloběh. Následně bude z transportních důvodů vhodné zařadit ještě částečnou oxidaci na methanol, ale tady už jsme asi v málo probádaných vodách.

     Z pohledu zlepšování kvality ŽP je pak třeba se zaměřit v dnešní době spíše na lokální zdroje znečištění než na velké elektrárny, ale to znamená že je třeba vytvořit program aktivní podpory energetických systémů, úspor… Ono to běží v jisté formě – zelená úsporám – ale mělo by se to sad rozšířit o celkový návrh přestavby s důrazem na využití TČ, případně integrací FVE a elektrického ohřevu vody. Ale takto rychle od stolu to nevymyslím co přesně.

     Také by nebylo úplně špatné kdyby se řešil problém páry z plynového topení. mám zato, ale je to jenom soukromý názor, že se na zimních mlhách toto podílí taktéž, je to přeci jenom zdroj vodní páry a ani u kondenzačních kotlů to asi není vyřešení úplně. Jestli je to ale hlavní důvod, nebo jenom jazýček na váze nevím. Taky to může být zcela bezvýznamné.

     • Petr Závodský napsal:

      TMI – 0 mrtvých (nedošlo k úniku radioaktivity). A vidíte po 40 letech je to stále argument proti (kde se po 40 letech dočtete o chemičce, vodní elektrárně atp. s tisíci obětí….) …. přitom TMI přineslo na druhé straně celosvětově poučení a výrazné vylepšení bezpečnosti reaktorů.
      S tou rakovinou je to problém i v okolí Černobylu (nezpochybňuji oběti ani následné onemocnění, to opravdu ne) … ale nárůsty rakoviny jsou v řádu statistické chyby srovnávacích studií.
      PVE jsou fajn, ale teď nevychází ani ten Orlík (podle mne by dával smysl) …. Lipno Dunaj, to má dost velké dopady do ekologie a je otázkou kdy by to dávalo smysl ekonomicky….
      S lokálními topeništi souhlas. To je na vesnicích opravdu peklo…. a Vy si klidně můžete topit TČ nebo elektřinou, ale dýcháte stejný vzduch.

     • C napsal:

      Znáte přehradu na Bílé Desné? Havárii na nádrži Vajont…?
      U rakoviny, vrozených vad, je ten problém že to nejsme nikdy pořádně schopní spojit, je tam velká prodleva třeba desítek let.

      Jde asi i o to kolik lidí to postihne a co by to mohlo dělat z dlouhodobého hlediska, některé katastrofy se prostě vepisují do lidské paměti více než jiné.

      Nemyslí že oba myslíme s orlíkem to stejné, nicméně bych řekl že přečerpávačky mají zatím problémy protože moc uhelných a jiných elektráren, ale to by se mohlo do roku 2020 začít lepšit, ale kdoví jak to bude. Zatím je tu přechodné období kdy e dost OZE na to aby dělaly občas problémy, ale zdaleka ne tolik aby byly schopné alespoň měsíc v kuse zajistit 100% dodávek elektřiny, tedy nám tu stále běží dost uhelných elektráren a z toho plynou problémy pro PVE protože přes den jim odběr likvidují FVE a v noci zase uhlí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *