USA flag, emissions. Zdroj: Getty Images, David McNew

USA: Emise CO2 na úrovni jako před čtvrt stoletím

Spojené státy, kdysi největší znečišťovatel skleníkovými plyny na světě, hlásí za první polovinu roku 2016 nejnižší emise CO2 od roku 1991. Emise v USA klesají dlouhodobě díky postupnému přechodu od uhlí k šetrnějšímu plynu a bezemisním obnovitelným zdrojům. Letošní data navíc odráží i nízkou spotřebu paliv vlivem teplé zimy.

Spojené státy byly po řadu let známé jako největší světový znečišťovatel emisemi skleníkových plynů z energetiky, které navíc každoročně rostly. V současnosti sice již USA nejsou absolutně největším znečišťovatelem (nejvíce emisí CO2 produkuje Čína), ale stále je zde na jednoho obyvatele produkce CO2 násobně vyšší než v řadě jiných zemí. Podle nejnovějších dat se však situace postupně mění a například za první polovinu roku 2016 USA vyprodukovaly v energetice zhruba stejné množství CO2 jako za stejné období v roce 1991.

Vývoj emisí v energetice USA. Zdroj: EIA

Vývoj emisí v energetice USA. Zdroj: EIA

Podle zprávy americké organizace Energy Information Administration (EIA), vyprodukovala americká energetika (plyn, uhlí a ropa) za první polovinu roku 2,53 milionů metrických tun CO2. Největší vliv na tento pokles byl dán snížením spotřeby uhlí a zemního plynu. Spotřeba uhlí spadla v USA meziročně o 18 % a 1% pokles zaznamenala za první pololetí i spotřeba plynu.

Pokles CO2 díky plynu, OZE a teplejší zimě

V energetice Spojených států již řadu let probíhá přechod z uhlí na plyn a obnovitelné zdroje. Díky hydraulickému frakování cena zemního plynu na tamním trhu silně konkuruje uhlí a nové plynové turbíny vytlačují starší a klimaticky neefektivní uhelné zdroje. Zároveň s nástupem plynu se v USA také, díky podpoře z federální i státní úrovně, daří i nově budovaným obnovitelným zdrojům. OZE tak za první polovinu roku 2016 narostly o 9 %. Celou polovinu tohoto růstu pak tvořila větrná energie.

Spotřeba energie z OZE v USA. Zdroj: EIA

Spotřeba energie z OZE v USA. Zdroj: EIA

Za nízkými emisemi stojí i letošní mírná zima, díky které nebylo třeba pro vytápění využívat tolik paliv. Během prvních 6 měsíců bylo v USA naměřeno nejméně denostupňů (heating degree days) od roku 1949.

“Teplejší počasí během zimních měsíců snížilo poptávku po topení a tím i po palivech jako je zemní plyn, topné oleje nebo elektřina. Celkově tak byla spotřeba primárních energií nižší o 2 % než ve stejném období roku 2015. Pokles byl patrný především v sektoru budov a elektroenergetiky, kde primární spotřeba paliv poklesla o 9 % (budovy) a 3 % (elektroenergetika).“

Citace ze zprávy EIA: Short-Term Energy And Winter Fuels Outlook

Autor:3 odpovědí na USA: Emise CO2 na úrovni jako před čtvrt stoletím

 1. Josef napsal:

  USA skutečně poslední dobou zvýšili svojí energetickou účinnost , jenže jejich spotřeba energie zůstává enormní. (cca dvojnásobná proti naší) k určitým úsporám došlo zejména proto, že plynové el. mají vyšší účinnost než staré uhelné , které byly odstaveny. Důvody tak vysoké spotřeby jsou v zásadě 3 . tou první je klima – horká léta studené zimy. Tou druhou je výše HDP na obyvatele – energetičtí sluhové jsou prostě nutní a tou třetí je , že cena energie je v USA nízká a nevyplatí se s ní šetřit , neboť USA je energeticky velmi bohatá země. Nemyslím si proto ,že jejich emise CO2 budou střednědobě příliš klesat.

  • Dian Hrozek napsal:

   Naprosto s Vámi souhlasím. Článek ovšem nemá ambici předpovídat budoucí vývoj emisí v USA. Cílem bylo jednoduše přiblížit poměrně zajímavou skutečnost.
   Na celkové hodnocení by bylo třeba využít řadu zdrojů a věnovat článku podstatně více času. Pokud byste ovšem měl Vy sám zájem se k této tématice vyjádřit, můžete tak učinit prostřednictvím našich „Názorů“. Jde o formu blogu pro naše čtenáře, kteří mají k tématice energetiky co říct.

  • Jan Veselý napsal:

   Co se týká emisí, tak jisté je zatím už prosazení dosti přísných CAFE standardů (ekvivalent EURO 1,2,3,4,5,6) pro auta. Fakticky musí nové vozy v USA snížit spotřebu o polovinu (na úroveň současných aut v EU nebo Japonsku) do roku 2025. Nejistý je osud Clean Power Plant, ale jisté jsou úžasně levné instalace větrných (20 USD/MWh) a fotovoltaických (40 USD/MWh) elektráren. Je to tak levné, že ostatní nová výstavba nemá skoro šanci. Několik států se snaží nějak pošolíchat program PACE – financování energetických retrofitů budov. V USA je ovšem situace ještě komplikovanější než v EU. V EU se musí sladit 28 národních energetických politik, v USA je jich 50, možná ještě více.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *