Poslanecká sněmovna energetický zákon

Novela zákona o POZE opravuje chybu, která škodila zemědělcům

Novela zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie napravuje chybu, kdy neměly na podporu nárok zemědělské subjekty, které nemají výlučně zaknihované akcie. Vyňaty byly pouze podniky vyrábějící elektřinu z bioplynu. Nově budou vyňaty veškeré zemědělské podniky vyrábějící elektřinu z obnovitelných zdrojů energie.

Podle zákona o podporovaných zdrojích energie z roku 2012 mají povinnost všechny akciové společnosti (nebo jiná obdobná právní forma společnosti), které pobírají podporu na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, mít výlučně zaknihované akcie. Účelem nařízení je zejména transparentnost vlastníků elektráren, kteří získávají podporu podle tohoto zákona.

Výjimkou byli dle § 4 odst. 12 pouze výrobci, kteří mají jako hlavní předmět činnosti zemědělskou výrobu a vyrábí elektřinu z bioplynu.

Bioplynová stanice

Bioplynová stanice

Novela výjimku rozšiřuje na výrobce elektřiny, kteří mají jako hlavní předmět činnosti zemědělskou výrobu a vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů (nikoliv pouze bioplyn).

„Vláda akceptuje snahu poslanců napravit chybu vzniklou zapracováním pozměňovacího návrhu do vládního návrhu zákona.“
Příloha k usnesení vlády o novele zákona č. 165/2012 Sb.

Obdobné ustanovení je uvedeno nově v § 6, který se věnuje podpoře výroby elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Zde je navíc doplněno, že „způsob určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsob vedení seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba stanoví prováděcí právní předpis“.

Novela zákona již byla podepsána prezidentem ČR a následuje její vyhlášení ve Sbírce zákonů. Zároveň s vyhlášením zákona ve Sbírce zákon nabývá účinnosti.

Jak již bylo řečeno v usnesení vlády, tato ustanovení obsahovala hned několik chyb. Jednou z nich je mimo jiné i to, že loňská novela doplňovala větu do § 6 odstavce č. 8, přičemž poslední odstavec tohoto paragrafu nese číslo 7.Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *