Program Nová zelená úsporám jede – MŽP navýší prostředky pro dotace

Program Nová zelená úsporám Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí, jenž byl odhalen na konci prvního čtvrtletí letošního roku, se těší velkému zájmů žadatelů – již minulou sobotu 4. července byly evidovány žádosti o dotace pro rodinné domy v celkové hodnotě přesahující původně vyčleněných 600 milionů Kč. Zmiňovaný den byl rekordním, žadatelé podali celkem 419 žádostí v hodnotě přes 105 milionů Kč.

Po vyčerpání původně alokovaných 600 milionů Kč však příjem žádostí pokračuje dále do tzv. zásobníku. Jeho hodnota činní 20 % vyčleněných prostředků, tedy 120 milionů Kč. Jen během prvního dne bylo do tohoto zásobníku přijato 315 žádostí v hodnotě téměř 74 milionů.

„Zmíněná čísla nejlépe dokazují, že nová opatření, která jsme s Fondem nastavili, fungují. Program Nová zelená úsporám jsme nastavili vhodně pro větší množství žadatelů. Na Státním fondu životního prostředí jsme zavedli celou řadu opatření, zjednodušili jsme podmínky, zefektivnili a zrychlili administraci. Mimořádný zájem o realizaci opatření na rodinných domech tedy ukazuje, že naše cesta je správná a že se nám daří dostat mezi více lidí peníze na smysluplná opatření zlepšující životní prostředí,“ uvedl Richard Brabec, ministr životního prostředí.

Vyčerpání původní alokace neznamená konec

Příjem žádostí pro rodinné domy však poběží dále i po vyčerpání původní alokace a zásobníku, Ministerstvo životního prostředí navýší alokaci prostředků o dalších 300 milionů.

„Rozhodně chceme podpořit jednak projekty v zásobníku a pak i ty další, až do vyčerpání 900milionové alokace. K jejímu navýšení použijeme finanční prostředky z dražeb emisních povolenek za druhé čtvrtletí tohoto roku, rovněž můžeme využít případně nedočerpanou alokaci na bytové domy. Kromě toho během podzimu plánujeme spuštění dlouhodobé kontinuální výzvy NZÚ s postupným doplňováním peněz dle výnosu z dražeb emisních povolenek,“ dodal Richard Brabec.

Kromě přijímání žádostí probíhá také jejich vyhodnocování. Do minulého týdne bylo schváleno přes 1000 žádostí za 229 milionů, 45 z nich v hodnotě 2,5 milionů bylo již proplaceno a další jsou ve fázi financování.

„Daří se nám plnit to, co jsme slíbili – jednoduchá administrace, jasná pravidla a pevně dané lhůty, kdy garantujeme proplacení od podání žádosti do 9 týdnů, a řada projektů je proplacena do 6 týdnů od podání žádosti,“ komentoval program Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

 Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *