Přenosová soustava ČR. Zdroj: ČEPS

EK: Kapacitní mechanismy by měly být otevřeny zahraničním výrobcům elektřiny

Kapacitní mechanismy v členských zemích Evropské unie by měly být otevřeny všem výrobcům elektrické energie, včetně těch v propojených sousedních trzích. Tvrdí to neoficiální koncept návrhu Evropské komise.

Předloha návrhu bude opravňovat zahraniční poskytovatele elektrické energie, aby se mohli podílet na stejném procesu výběru subjektů poskytujících smluvně sjednaný výkon jako domácí poskytovatelé. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla by měly být národní strategické rezervy.

Tento krok by zároveň zabránil vládám, aby zamezovaly národním subjektům účastnit se na poskytování rezervního výkonu v mechanismech jiných zemích EU.

Účast na více kapacitních mechanismech zároveň

Potenciálním zahraničním poskytovatelům rezervního výkonu by bylo umožněno zúčastnit se více než jednoho mechanismu pro stejné období, zároveň by čelili sankcím v každém mechanismu v případě, že by neposkytli smluvně sjednaný výkon.

Vnitrostátní energetické regulační orgány by byly zodpovědné za zajištění toho, že jsou dodržena všechna pravidla přeshraničního přístupu a rovněž za vymáhání případných sankcí z přeshraničních mechanismů.

Místní provozovatelé přenosových soustav by byli zodpovědní za kontrolu toho, zda každý potenciální zahraniční poskytovatel rezervního výkonu splňuje technické požadavky mechanismu.

V případě jejich splnění by následně byly tyto subjekty zahrnuty v novém evropském registru poskytovatelů výkonu, který by byl vytvořen Evropskou sítí provozovatelů přenosových soustav elektřiny (ENTSO-E) do dvou let od vstupu návrhu v platnost.

Nejdřívější možné uvedení návrhu v platnost se očekává na konci roku 2018.

Úvodní fotografie: ČEPSNapsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *