Systém emisního obchodování s CO2

Výbor EU odhlasoval soubor reforem systému obchodování s emisemi EU ETS

Zákonodárci Evropské unie se včera ráno dohodli na souboru reforem systému obchodování s emisemi EU ETS na období 2021-2030, který zahrnuje několik kompromisních pozměňovacích návrhů. Opatření mají za cíl reformovat systém tak, aby plnil svoji funkci a motivoval k přechodu na nízkouhlíkové technologie. Reforma nyní musí získat podporu Evropského parlamentu a Rady EU.

Po předchozím odložení na začátku měsíce Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí včera ráno odhlasoval reformu systému obchodování s emisemi EU ETS. Bylo přijato všech 17 kompromisních změn původního návrhu Evropské komise z července 2015.

Změny zahrnují zvýšení tzv. lineárního redukčního faktoru (Linear reduction Factor), který určuje roční tempo snižování emisního stropu na 2,4 % pro období 2021-2030. V původním návrhu Evropské komise byla jeho hodnota stanovena na 2,2 %, v aktuálně probíhajícím 3. obchodovacím období je tento roční redukční činitel nastaven na 1,74 %.

Zpřísnění Market Stability Reserve

Další změnou je navýšení počtu povolenek podléhající tzv. Market Stability Reserve (MSR – „rezerva tržní stability“) na dvojnásobek z Komisí navrhovaných 12 % ročně na 24 %. To znamená, že pokud po roce 2019, kdy rezerva vstoupí v platnost, přesáhne počet obchodovaných povolenek 833 milionů, bude 24 % povolenek v oběhu přesunuto do MSR.

Povolenky v rezervě mohou být následně v dalších letech vráceny zpět do oběhu, pokud jejich počet klesne pod 400 milionů, nebo v případě výrazného nárůstu jejich ceny. Výbor rovněž odhlasoval zrušení 800 milionů povolenek z rezervy na začátku roku 2021.

Nově mají být podle reformy od roku 2023 zahrnuty do systému EU ETS také emise pocházející z lodní dopravy.

Aby se navrhovaná reforma dostala do legislativy EU musí nyní získat podporu Evropského parlamentu a Rady EU. Očekává se, že návrh přijatý výborem bude předmětem plenárního zasedání parlamentu v únoru.Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *