Česku hrozí nedostatek kapacit pro energetické využití odpadu

Perspektivy a budoucnost zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) v ČR se mimo jiné řešily na mezinárodní konferenci Waste to Energy, která proběhla na přelomu března a dubna v Praze. Mezi debatujícími nechyběli zástupci MŽP, Teplárenského sdružení, akademické obce i průmyslových společností. Celý sektor zoufale čeká na schválení zákona o odpadech, bez něhož budou nadále končit tuny energeticky využitelného odpadu na skládkách, případně dojde k jejich vývozu do zahraničí.

Jak navýšit kapacity energetického využití odpadů?

Vládou schválený Plán odpadového hospodářství (POH) hovoří jasně – do roku 2024 má být energeticky využíváno 1,4 milionů tun komunálního odpadu (KO) ročně. V současnosti je kapacita českých ZEVO přibližně poloviční, a to i se započtením plzeňského ZEVO Chotíkov, které sice stojí, avšak bez platného stavebního povolení, a tak není možný jeho provoz.

Existují dva způsoby, jak je v podmínkách ČR možné navýšit kapacitu ZEVO. První možností je rozšíření současných zařízení, na takovéto možnosti pracují v Brně.

Brno i Praha s navyšováním kapacit počítají

Zástupci SAKO Brno na konferenci oznámili, že přípravné práce na výstavbu třetího kotle již běží, nový kotel navýší kapacitu brněnského ZEVO na 330 000 tun komunálního odpadu ročně. Hodnocení dopadů na životní prostředí by mělo být hotové ještě v letošním roce.

Rozšíření by se mohlo dočkat i ZEVO Malešice, které výhledově počítá se zprovozněním 5. linky s vlastním kotlem. S touto variantou počítá i Územní energetická koncepce hl. města Prahy, ve které je uvedeno možné navýšení roční kapacity pátou linkou o 100 tisíc tun komunálního odpadu.

Navyšování kapacity se zřejmě nedá očekávat u libereckého ZEVO Termizo, které nemá k dispozici dostatečné prostory pro novou technologickou linku.

Schéma ZEVO Sako Brno. Zdroj: www.sako.cz

Schéma ZEVO Sako Brno. Zdroj: www.sako.cz

Nové zařízení v nedohlednu

Jedno z plánovaných českých ZEVO mělo být v Jihlavě, s touto variantou počítal Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina. Dle zástupce Energetické agentury Vysočiny Zbyňka Boudy ovšem kvůli neustálému odkládání nového zákona o odpadech  reálně uvažují o vývozu odpadu do Rakouska nebo Německa. Tato situace může nastat, pokud bude možné dodávat upravený komunální odpad ve formě tuhého alternativního paliva do sousedních států za cenu okolo 50 € za tunu.

Další zařízení na energetické využití odpadů může vyrůst na severozápadě Čech. Zde stále pokračuje projekt EVO Komořany, který prošel hodnocením vlivu na životní prostředí a nyní probíhá stavební řízení.

MŽP: zákon o odpadech bude účinný od roku 2018

Dle časového harmonogramu, který na konferenci představil ředitel odboru odpadů MŽP Jaromír Manhart, se počítá s platností nového zákona o odpadech ve druhém čtvrtletí roku 2017. Účinnost zákona je zatím plánována na 1. 1. 2018. V současnosti je zákon v mezirezortním připomínkovém řízení a ministerstvo vypořádává 1500 připomínek vzešlých z veřejného připomínkového řízení.

Jednou z důležitých změn navrhovaného zákona je postupné navyšování poplatku za skládkování využitelných odpadů na 1850 Kč v roce 2023. Dalším významnou změnou je zákaz skládkování odpadu, jehož výhřevnost je vyšší než 4 MJ/kg a odpadu, který je recyklovatelný. U obou změn se dá ještě očekávat tvrdá diskuze o jejich finální podobě. Velký boj se svede o velikost poplatku za skládkování a harmonogram jeho navyšování, stejně jako o definici odpadů, na které se bude zákaz vztahovat.

Úvodní fotografie – ZEVO Amager Bakke v Kodani. Zdroj: dwell.comNapsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *