Malé vodní elektrárny v hledáčku ČIŽP – za loňské prohřešky provozovatelé zaplatí

Loňské sucho bude mít dohru pro několik desítek provozovatelů malých vodních elektráren (MVE), kteří nedodrželi podmínky jejich provozu. Z celkem 146 prověřovaných elektráren zjistila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) pochybení u téměř třetiny. Celková výše udělených pokut zatím dosáhla tři čtvrtě milionu korun.

ČIŽP obdržela v loňském roce přes 50 podnětů na nedodržování podmínek provozu malých vodních elektráren. Z důvodu zjištění závažných nedostatků inspektoři prozatím zahájili 31 správních řízení, přičemž dalších 12 ještě zahájit plánují. Ve 22 případech rozhodnutí o udělení pokuty již nabyla právní moci, jejich celková výše se zatím vyšplhala na 750 tisíc Kč.

„Nečekaný nárůst podnětů v roce 2015 byl způsoben nízkými průtoky vody na vodních tocích, které byly způsobeny dlouhodobou absencí srážek. V mnoha případech bylo zaznamenáno měřícími stanicemi ČHMÚ hydrologické sucho. V kontrolách dodržování stanovených minimálních průtoků na povrchových tocích pokračujeme i v letošním roce.“

Erik Geuss, ředitel České inspekce životního prostředí

Kontrolou malých vodních elektráren se ČIŽP dle slov Erika Guesse zabývá již řadu let. Původně se do kontrol mělo v loňském roce zapojit pět oblastních inspektorátů, ale vzhledem k velkému množství podnětů se jich muselo zapojit všech deset.

Sucho porušení pravidel neomlouvá

U řady MVE bylo rovněž provedeno místní šetření dodržování minimálního zůstatkového průtoku a u vytipovaných elektráren byla provedena inspekční šetření i v pozdních nočních hodinách, aby mohla být zkontrolována manipulace s vodou za snížené viditelnosti. Nejčastějším prohřeškem provozovatelů bylo nedodržení minimálního zůstatkového průtoku vody nebo neosazení vodního díla měřicím přístrojem.

„Neomlouvá nás, že vloni bylo málo vody. Pokud někdo předepsané množství nedodržuje, je to špatné, a to i z pohledu naší asociace. Výrobcům říkáme, že je toto nutné dodržovat. Pokud se to nedodržuje, má inspekce pravdu,“ okomentoval pro Český rozhlas výsledky inspekce Zdeněk Nováček, prezident Asociace hydroenergetiků.

Kontroly probíhaly na 43 vodních tocích a dvou rybnících. Nejvíce postiženými toky, u kterých nebyl dodržen minimální předepsaný zůstatkový průtok, byly řeky Sázava, Svratka a Lužnice.

Zdroj úvodní fotografie: GampeNapsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *