Energetická účinnost

MPO zveřejnilo aktualizovanou verzi akčního plánu energetické účinnosti

V pořadí již třetí aktualizace Národního akčního plánu energetické účinnosti byla vládou schválena v minulém měsíci. Současná verze počítá do roku 2020 s celkovou úsporou v konečné roční spotřebě energie v ČR v rozsahu 50,67 PJ (14,08 TWh) vůči stavu na konci ledna 2015.

Národní akční plán energetické účinnosti ČR (NAPEE) zpracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR na základě požadavků evropské směrnice o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách již od roku 2007. Akční plán sumarizuje plánovaná opatření zaměřená na zvýšení energetické účinnosti, včetně očekávané nebo již dosažené úspory energie, a to jak v oblasti dodávek, přenosu, přepravy a distribuce energie, tak i při jejím konečném využití.

Plán na období 2008-2010 byl úspěšně splněn

Aktualizace NAPEE rovněž vyhodnocuje již dosažené úspory energie v období 2008 až 2010. Největších úspor bylo dosaženo v sektoru domácností (13 PJ) a služeb (11 PJ). Naopak v oblasti dopravy došlo ve sledovaném období k mírnému nárůstu spotřeby, a to zejména díky poklesu energetické účinnosti osobní silniční dopravy, která se na celkové konečné spotřebě celého sektoru dopravy podílí nejvyšší mírou. Sektor zemědělství nebyl vzhledem k nedostatku statistických údajů hodnocen.

Vyhodnocení úspor energie v rámci NAPEE

Vyhodnocení cílů úspor energie stanovených v druhé verzi akčního plánu. Zdroj: Národní akční plán energetické účinnosti ČR

Jedním z úspěšných nástrojů, které přispívají ke zvyšování energetické účinnosti českých domácností, je i dotační program Nová zelená úsporám. V rámci současné kontinuální výzvy mohou žadatelé poprvé žádat i o dotace na pořízení fotovoltaických systému. Nejvíce žádostí, a tedy i finančních prostředků, je spojeno se zvyšováním energetické účinnosti prostřednictvím zateplování rodinných domů.

Zdroj úvodní fotografie: pixabayNapsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *