japonske-jaderne-elektrarny

Nová dohoda s MŽP má Písku pomoci stát se „chytrým městem“

Ministerstvo životního prostředí a vedení města Písek na včerejším jednání uzavřely společnou deklaraci o spolupráci za účelem rozvoje a implementace konceptu chytrého města. Koncept Evropské unie Smart Cities je částí iniciativy Smart Cities and Communities, jejíž hlavním cílem je podpora měst a regionů ve snaze snížit emise oxidu uhličitého do roku 2020 o 20 %.

Snižování emisí je zaměřeno zejména na sektor dopravy či energetickou účinnost budov a k jeho dosažení má pomoci využití nových technologií vedoucích ke zvyšování energetické účinnosti a energetickým úsporám.

„Smart Cities je Evropou podporovaný koncept udržitelného rozvoje měst a obcí. Pro nás představuje další nástroj pro zlepšení životního prostředí v ČR a získání dalších finančních prostředků na kvalitní projekty zaměřené na snížení energetické náročnosti, udržitelnou dopravu, snižování emisí a podporu nových technologií. I proto se Ministerstvo životního prostředí rozhodlo město Písek v jeho snaze o zlepšení ŽP podpořit.“

ministr životního prostředí Richard Brabec

Písek má dle ministra Brabce, jako pilotní projekt konceptu inteligentních měst v oblasti středně velkých měst, dobré předpoklady k úspěchu již v brzké době. Projekt by tak dle něj mohl inspirovat i další města v Česku, aby jej následovala v realizaci opatření vedoucích k redukci emisí a energetické náročnosti v oblasti dopravy, budov či infrastruktury.

„Projekty v rámci Smart City podporují řešení, která jsou k životnímu prostředí přirozeně šetrná. Z pohledu města Písek jde například o zavedení elektromobility, která vykazuje nulové lokální emise škodlivin, minimální hluk v místě provozu a zároveň může docházet k optimalizaci energetické účinnosti pomocí moderních technologií,“ říká o přínosech projektu Miroslav Svítek, děkan Fakulty dopravní ČVUT.

Podle Svítka by dalšímu rozvoji šetrné dopravy v českých městech mohly pomoci i projekty sdílených dopravních prostředků typu carsharing či bikesharing a Písek by se tak mohl stát pilotním městem, kde tyto principy mohly být odzkoušeny.

Písek, jenž přistoupil ke konceptu chytrých měst v roce 2015, se tímto krokem rozhodl rozvíjet tři hlavní pilíře – udržitelnou městskou mobilitu, inteligentní budovy či čtvrti a integrované infrastruktury a procesy v energetice, dopravě i informačních a komunikačních technologiích. Od nové dohody s ministerstvem si vedení města podle místostarosty Josefa Knota slibuje například spolupráci při zajištění metodické podpory a transferu know-how z relevantních zahraničních a výzkumných projektů.

Zdroj úvodní fotografie: Miroslav Sládek

Zajímáte se o energetiku?

Nenechte si uniknout to nejzajímavější!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *