Ve výrobě elektřiny i tepla v zařízeních pro energetické využívání odpadu (ZEVO) Česká republika v rámci EU zaostává, ve výrobě elektřiny se řadí mezi evropskými státy až na šestnácté místo, ve výrobě tepla na místo jedenácté. Evropským lídrem ve výrobě tepla i elektřiny ze ZEVO je Německo, které je následováno Francií.

V České republice jsou aktuálně provozována čtyři zařízení, která využívají odpad k energetickým účelům. Jedná se o provozy v Liberci, Chotíkově u Plzně, Praze a Brně. Pro srovnání, sousední Německo provozuje podle údajů z roku 2015 přes 120 zařízení tohoto druhu, Rakousko jedenáct a Dánsko šestadvacet.

Vzhledem k minimu těchto zařízení v ČR, je i výroba elektřiny a tepla v těchto zdrojích poměrně nízká. Výroba elektřiny ze ZEVO se v roce 2016 pohybovala pouze kolem 100 GWh. Při srovnání s celkovou výrobou elektřiny v ČR, která přesahuje 83 TWh, se jedná o zanedbatelné množství elektřiny.

Nejvíce elektřiny vyrobí ZEVO v sousedním Německu, celkem přes 7 TWh elektrické energie. To je pro srovnání přibližně stejné množství, které za jeden rok vyrobí jeden z bloků jaderné elektrárny Temelín.

Obdobná situace je i u výroby tepelné energie, která dosahuje podle posledních dat EU za rok 2016 v ČR 1,4 PJ (resp. cca 0,4 TWh tepelné energie).

Poslední ZEVO bylo v ČR spuštěno v Chotíkově u Plzně v druhé polovině roku 2016. Po vleklých problémech při povolování stavby, které bylo prodlužováno kvůli podnětům na možné zásahy do životního prostředí, bylo ZEVO Chotíkov uvedeno do zkušebního provozu. Ten má probíhat až do srpna letošního roku.

Česká republika přitom dostatek kapacit pro energetické zpracování odpadu nemá, v souladu s Vládou schváleným Plánem odpadového hospodářství (POH) má být do roku 2024 energeticky využíváno 1,47 milionů tun komunálního odpadu ročně. V současnosti je kapacita českých ZEVO přibližně poloviční, a to i se započtením nově vybudovaného plzeňského ZEVO Chotíkov.

Výrazně větší množství zařízení, které energeticky zpracovávají odpad, je v západní Evropě. Zatímco v zemích V4 je podle dat z roku 2015 sedm zařízení, jen ve Francii je těchto zařízení 126. Nicméně i země srovnatelné s ČR nebo menší jsou z pohledu ZEVO výrazně dál. V Nizozemsku je v provozu 12 zařízení, v Belgii 18 a v Dánsku 26.

Současně se projekty ZEVO těší podpoře od Evropské investiční banky a Evropské unie. Jeden z posledních projektů, kterým je litevské ZEVO u Vilniusu, získal od EU celkem 139 milionů EUR a další podporu ve formě půjčky od Evropské investiční banky ve výši 190 milionů EUR.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *