ČEZ logo budova

Výsledky ČEZ ke třetímu čtvrtletí 2015

Dnes 10. listopadu 2015 proběhla tisková konference společnosti Skupina ČEZ k finančním výsledkům za třetí čtvrtletí. I přes významné negativní faktory hlásí ČEZ čistý zisk 18,6 mld. Kč a provozní zisk před odpisy (EBITDA) ve výši 48,4 mld. Kč. Za celý rok 2015 Skupina ČEZ předpokládá zisk ve výši 27 mld. Kč a provozní zisk ve výši 64 mld. Kč.

Oproti půvdnímu plánu dosáhnout EBITDA ve výši 70 mld. Kč se na rok 2015 nyní počítá pouze s 64 mld. Kč. Na snížení provozního zisku se podepsalo zejména několik faktorů:

Zejména s ohledem na výše uvedené skutečnosti dochází ke snížení celoročního odhadu objemu vyrobené elektřiny o 5,7 TWh.

Pozitivně se naopak na provozním zisku před odpisy podepsal program úspor, díky kterému se povedlo podle údajů ČEZu meziročně snížit náklady o 1,6 mld. Kč. „Díky tomu se nám daří částečně kompenzovat negativní dopad snížení objemu výroby elektřiny na celoroční výhled hospodaření,“ řekl k programu úspor generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

„Za celý rok očekáváme EBITDA na úrovni 64 mld. Kč a očištěný čistý zisk na úrovni 27 mld. Kč“
Martin Novák, finanční ředitel ČEZ

Mimořádně pozitivní zprávou pro hospodaření ČEZu bylo podle tiskové zprávy vrácení části darovací daně za emisní povolenky za roky 2011 a 2012.

I přes veškeré negativní faktory roku 2015 meziročně vzrostly tržby společnosti. Na tom se podílel především vyšší objem prodeje elektřiny, tepla a plynu. Zvýšil se také počet zákazníků odebírajících plyn a byl prakticky zastaven odchod zákazníků odebírajících elektřinu.

K pozitivním událostem společnost ČEZ zařadila především prolomení těžebních limitů na dole Bílina a obnovení přídělu zelených certifikátů v Rumunsku.

Uhelná elektrárna ledvice

Vnitřní přeskupení společnosti Skupina ČEZ

Obdobně jako jiné evropské energetické společnosti i ČEZ se rozčleňuje na dvě separátní části, pouze v menším rozsahu. Zatímco společnost E.ON se k roku 2016 rozdělí na dvě společnosti, ČEZ se pouze vnitřně přeskupí na část Provoz a část Rozvoj. Tato změna neznamená další personální změny a má sloužit k efektivnímu plnění strategie.

Nedávno připustila možné rozdělení také elektrárenská společnost RWE.

Část Provoz má za úkol spravovat tradiční aktiva společnosti, mezi která patří zejména jaderná a uhelná energetika. Úkolem je zajistit dostatečný příjem společnosti pro rozvoj nových činností a výplatu dividend akcionářům.

Část Rozvoj je zaměřená na novou energetiku. Má zajistit zejména budoucí růst ČEZ založený na decentrální energetice a obnovitelných zdrojích. Dále bude obsahovat distribuci a prodej.

Štítky:


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *