Vítejte v interaktivním modulu OEnergetice.cz – energostat. Po kliknutí na šipku znázorňující fyzikální tok elektřiny mezi danými státy bude ve spodní části obrazovky zobrazen interaktivní graf, na kterém si můžete zobrazit libovolné období od 1. 1. 2016. Podobně po kliknutí na libovolný stát bude zobrazen interaktivní graf s výrobou elektřiny s rozdělením podle zdrojů – opět pro libovolné období od 1. 1. 2016. Zdrojem dat pro modul OEnergetice.cz – energostat je ENTSO-E Transparency Platform.

Česká republika Slovensko Polsko Německo Rakousko Maďarsko Slovinsko Švýcarsko Nizozemsko Belgie Itálie Francie

Zdroj dat: Transparency ENTSO-E