emise

Boj s emisemi: EU je snížila od roku 1990 už o 23 %

Evropská unie je na nejlepší cestě ke splnění a překonání svého cíle pro snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 o 20 %. Podle nedávno zveřejněného reportu Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) snížila EU mezi lety 1990 a 2014 své emise již o 23 % a nyní pracuje na splnění svého dalšího cíle v této oblasti – snížení emisí alespoň o 40 % do roku 2030.

Snižování emisí skleníkových plynů je před blížící se klimatickou konferencí v Paříži COP21, která se koná od 30. listopadu do 11. prosince, velmi sledované téma a jednotlivé státy začaly postupně prezentovat své závazky. Sledováni jsou především největší producenti CO2 na světě, mezi které patří také EU, vystupující jako celek.

Pokud jde o EU, poslední předpoklady ukazují, že členské státy míří za překonáním dříve stanoveného cíle a k roku 2020 by měly emise skleníkových plynů snížit o 24 %, pokud zůstane u aktuálně přijatých opatření v této oblasti. Pokud budou přijata další opatření, mohlo by to být dokonce až 25 %.

„Tyto výsledky hovoří sami za sebe – Evropě se povedlo snížit emise mezi lety 1990 a 2014 o 23 %, zatímco evropská ekonomika vzrostla za stejné období o 46 %.“

Evropský komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiky Miguel Arias Cañete

„Dlouhodobě ukazujeme, že ochrana klimatu a ekonomický růst mohou jít ruku v ruce. Je to silný signál před pařížskou klimatickou konferencí, že je Evropa připravena plnit své závazky a že naše klimatické a energetické strategie fungují,“ dodal Miguel Arias Cañete.

Postup směrem k cíli pro rok 2030

Podle odhadů by měly emise po roce 2020 dále klesat, tempo poklesu se ovšem má zpomalit. Plánované snížení emisí k roku 2030 se odhaduje mezi 27 % (při současných opatřeních) a 30 % (při implementaci plánovaných opatření). Z toho plyne, že ke splnění cíle pro rok 2030, kterým je 40 % snížení emisí v porovnání s rokem 1990, bude třeba přijmout další opatření.

Předseda Evropské komise (EK) Juncker nedávno prohlásil, že EK již začala s prvními kroky, které povedou k naplnění stanoveného cíle. Jedním z nich je návrh revize evropského systému pro obchodování s emisemi EU ETS, který byla představen v rámci takzvaného letního energetického balíčku.

Autor:Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *