Podle Energy outlooku 2050 od institutu Energy Brainpool můžeme očekávat neustále větší volatilitu v cenách elektřiny. Velkoobchodní ceny elektřiny by měly také znatelně vzrůst, zejména kvůli vyšším cenám emisních povolenek a poptávce po elektřině.

V současné relativně dynamické době v energetice je každá predikce na pár let vpřed poměrně riskantní, přesto se tohoto úkolu energetické instituty velice často ujímají. Jednu z nejnovějších predikcí vydal německý institut Energy Brainpool, který se zaměřil zejména na ceny elektřiny a faktory, které cenu ovlivňují.

Z výrobního portfolia podle institutu bude pozvolna mizet elektřina vyráběná z uhlí, zatímco na její místo bude nastupovat výroba ze zemního plynu.

Mírný pokles má postihnout i jadernou energetiku, která by v roce 2050 měla společně s uhlím pokrývat pouze desetinu spotřeby elektřiny. Vzhledem k tomu, že je výroba z hnědého a černého uhlí levnější, než je tomu u zemního plynu, bude mít tato změna výrobního portfolia vliv i na cenu elektřiny.

Ceny elektřiny dále ovlivní zejména rostoucí cena emisních povolenek v systému EU ETS, která má začít výrazně růst od roku 2020 a v roce 2030 by mohla směřovat až k 70 EUR za tunu CO2. Mírný nárůst institut očekává i u ceny zemního plynu, který bude řízen nárůstem poptávky v energetickém sektoru.

Predikce cen elektřiny podle institutu Energy Brainpool
Predikce cen elektřiny podle institutu Energy Brainpool

Mimo to je očekávána vyšší poptávka po elektřině, zejména z důvodu částečného přechodu sektoru dopravy k elektrickým pohonům, což má pochopitelně vliv na cenu elektřiny. Pokud by totiž měla EU do roku 2050 dokončit přechod k elektromobilitě, znamenalo by to zvýšení spotřeby elektřiny o 830 TWh ročně.

S ohledem na ceny elektřiny a jejich volatilitu je důležité, že podíl stabilních zdrojů (více viz zpráva institutu) by měl postupně klesnout z 50 % na 30 %. To je pro trhy s elektřinou významný signál zejména proto, že se v nadcházejících letech budeme na denních trzích výrazně častěji setkávat s negativními nebo naopak výrazně vyššími cenami elektřiny (100 EUR/MWh a více).

Extrémních cen elektřiny má výrazně přibývat
Extrémních cen elektřiny má výrazně přibývat

Přitom signály naznačující vývoj tímto směrem můžeme v EU pozorovat již nyní, zatím ale v různých zemích jednotlivé extrémy a nikoliv oba extrémy v rámci jedné země. Již nyní se poměrně často při slunečném a větrném počasí objevují negativní ceny v sousedním Německu. Naopak mimořádně vysoké ceny elektřiny již několikrát postihly Velkou Británii, která zaznamenala ceny až 1 250 liber za MWh.

Podle Energy Brainpoolu se kvůli rostoucí volatilitě cen otevírají příležitosti pro nové a flexibilní technologie, jakými mohou být například systémy ukládání energie. Výraznější cenová volatilita se má podle predikcí začít projevovat od roku 2026.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *