Ve srovnání s rokem 2014 vzrostly emise CO2 produkované při spalování fosilních paliv v zemích Evropské unie v roce 2015 o 0,7 procentního bodu. K největšímu snížení emisí došlo na Maltě, zatímco největší zvýšení emisí si připisuje Slovensko. 

Podle dat EUROSTATu, která vychází z předběžných měsíčních údajů jednotlivých členských států Evropské unie, došlo k mírnému zvýšení emisí CO2, které tvoří přibližně 80 % všech skleníkových plynů.

Největší meziroční pokles v emisích zaznamenaly Malta a Estonsko, které své emise snížily o 26,9 % resp. 16 %. Z celkem 28 členských států se povedlo snížit své emise v tomto sektoru pouze 8 státům. Malta a Slovensko se na celkových emisích CO2 vzniklých při spalovacích procesech podílí pouze z 0,6 %.

Největší meziroční růst emisí při spalování fosilních paliv zaznamenalo Slovensko a Portugalsko, které emise zvýšily o 9,5 % resp. 8,6 %. Celkem 18 států z 28 své emise při spalování fosilních paliv zvýšilo.

Bez meziroční změny v objemu emisí zůstaly pouze Česká republika a Německo. Německo má na vyhodnocených emisích i největší podíl, který odpovídá přesně 23 %.

Celkové emise CO2 v jednotlivých zemích jsou ovlivněny mnoha faktory, zejména je nutné data interpretovat s ohledem na klimatické podmínky, na růst HDP nebo počet obyvatel daného státu.

Stejně tak je nutné brát ohled na export a import paliv, energie a elektřiny, kterou je z hlediska emisí CO2 pro členský stát výhodnější importovat, než její část vyrábět z importovaných fosilních paliv.

Jedinou zemí, pro kterou nebyla data vyhodnocena, je Švédsko, aproximace dat byla využita u Irska a Nizozemska.

ȉlenský stá‡tZměžna 2015/2014 [%]Pod’íl na celkových emis’ích [%]
Belgie4,72,5
Bulharsko4,61,5
‰Českᇠrepublika02,9
Chorvatsko3,10,5
D‡ánsko-9,91
Estonsko-160,5
Evropskᇠunie0,7100
Finsko-7,41,3
Francie1,79,9
Irsko3,91,1
Itá‡lie3,510,6
Kypr10,2
Litva-0,20,3
Lotyšsko1,20,2
Lucembursko-3,90,3
Maď“arsko6,71,3
Malta-26,90,1
Nžěmecko023
Nizozemsko2,15,1
Polsko1,69,2
Portugalsko8,61,4
Rakousko3,31,6
Rumunsko2,42
Řecko-52,2
Slovensko9,50,9
Slovinsko0,50,4
Španžělsko2,37,4
ŠvéŽdsko--
VelkᇠBrit‡ánie-2,912,5

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *