Plány Francie na zajištění stabilního elektrického výkonu formou národního kapacitního mechanismu nemusí být podle Evropské komise ve shodě s evropskými pravidly pro státní podporu. Komise proto 13. listopadu oznámila začátek vyšetřování francouzského kapacitního trhu.

„Komise se obává, že tyto plány na platbu za elektrický výkon mohou v případě národního kapacitního trhu zvýhodňovat určité společnosti na úkor ostatních a bránit vstupu nových hráčů na trh,“ stojí ve vydaném prohlášení Evropské komise.

Francie si pro svůj kapacitní mechanismus zvolila takzvaný decentralizovaný model, v rámci kterého mají dodavatelé elektřiny od roku 2017 povinnost, aby jejich každoroční kontrakty na dodávku elektřiny byly schopny pokrýt jejich špičkovou dodávku navýšenou o určitou regulovanou rezervu.

Evropská komise hodlá prověřit, zda by bylo možné dosáhnout stanoveného cíle zajištění stabilního výkonu ve Francii s nižšími náklady a s menším pokřivením trhu.

„Francie má oprávněný zájem zajistit bezpečnost dodávek elektřiny pro své obyvatelstvo a chránit se proti riziku blackoutů. Naší povinností je, abychom zajistili, že toho bude dosaženo nákladově efektivní a konkurenční cestou, aby byly ceny elektřiny udržovány pod kontrolou.“

Komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová

Evropská komise se zaměřuje na všechny evropské kapacitní mechanismy

Francouzský kapacitní mechanismus je jeden z jedenácti plánovaných nebo již zavedených kapacitních trhů v Evropě, u kterých Evropská komise plánuje prověřit efektivitu a dopady do trhu s elektřinou.

V dubnu letošního roku Komise zahájila sektorové šetření, v rámci kterého byly zaslány dotazy směrem k jedenácti členským státům – Belgii, Chorvatsku, Dánsku, Francii, Německu, Irsku, Itálii, Polsku, Portugalsku, Španělsku a Švédsku.

Šetření má Komisy umožnit, aby vyhodnotila, jak jednotlivé členské státy dodržují evropská pravidla státní podpory v této oblasti. Komise chce také zjistit, jaké zkušenosti se zvedenými kapacitními mechanismy zmíněné státy mají.

Autor úvodní fotografie: Masterbutler

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *