Fortum, Statkraft a Vattenfall přichází s návrhem na úpravu EU ETS

Zástupci tří severských energetických koncernů přichází se svým návrhem na úpravu nefunkčního trhu s emisními povolenkami. Součástí jejich návrhu je nový mechanismus, který by bral v úvahu pro stanovování množství povolenek jdoucích do aukce také dopady ostatních unijních klimatických a energetických politik.

Ve společném prohlášení společností Fortum, Statkraft a Vattenfall se uvádí, že jedna třetina přebytku emisních povolenek je způsobena jako vedlejší efekt unijních opatření, která přímo nesouvisí se systémem EU ETS. Podle studie, kterou pro zmíněné skandinávské společnosti vypracovala společnost Pöyry, může být nadbytek povolenek v systému způsobený překryvem jednotlivých politik nadále růst až do roku 2030.

Mechanismus, který Pöyr ve své studii navrhuje, cílí na omezování překryvu unijních politik, jehož důsledkem pak vznikají přebytečné povolenky. Efektivnější fungování systému EU ETS musí být zajištěno konzistentností ostatních unijních politik se systém obchodování s emisními povolenkami. Pro funkčnost systému EU ETS je nutné, aby se v souvislosti s omezováním emisí díky opatřením pocházejících mimo systém EU ETS adekvátně snižovalo množství povolenek v systému.

 

Schéma kontrolního mechanismu, který má omezovat dopady národních a unijních opatření nesouvisejících přímo s EU ETS na systém obchodování s povolenkami. Zdroj: vattenfall.com

Schéma kontrolního mechanismu, který má omezovat dopady národních a unijních opatření nesouvisejících přímo s EU ETS na systém obchodování s povolenkami.
Zdroj: vattenfall.com

Navrhovaný mechanismus nijak neovlivňuje princip bezplatného přidělování emisních povolenek. Bezplatné alokace emisních povolenek ve specifických odvětvích chrání EU před tzv. „únikem uhlíku“ (carbon leakage), tedy přesouváním zdrojů emisí do oblastí s méně striktními omezeními z pohledu emisí CO2.

Snaha o záchranu nefunkčního systému

Skandinávské energetické společnosti se domnívají, že je nutné začlenit navrhovaný mechanismus omezování povolenek do unijní legislativy. Díky tomu bude možné zmírnit nezamýšlené negativní dopady na systém EU ETS způsobený ostatními národními nebo unijními opatřeními, která jsou jednou z příčin prozatím nepříliš funkčního sytému.

Systém EU ETS je vlajkovou lodí EU, jež má vést mj. k transformaci unijní energetiky směrem k inovativním, nízkouhlíkovým technologiím a redukci emisí CO2. Tento systém však dlouhodobě sužují problémy. Po 12 letech od spuštění systému dosahuje přebytek v systému hodnoty 1,694 miliardy povolenek. Zmíněný přebytek je způsoben výrazně rychlejším poklesem emisí CO2, než se původně předpokládalo.3 odpovědí na Fortum, Statkraft a Vattenfall přichází s návrhem na úpravu EU ETS

 1. Petr napsal:

  Takže je vidět, že i když ten systém je nefunkční a hlavně nepotřebný, protože CO2 klesá i bez jeho zásluh daleko rychleji, tak ho furt chtějí za každou cenu zachraňovat.
  Protože hlavním cílem nebyl pokles CO2, ale masivní burzovní spekulace s jeho cenou, náboženské používání ve formě odpustků, a politické používání ve formě úplatků od nejvyšších spekulantů pro nejvyšší evropské politiky na každoroční omezování nebo naopak uvolňování „přebytečných“ povolenek.

  • Milan Vaněček napsal:

   Ano, nezadržitelný nástup OZE způsobí nevyhnutelně i pokles CO2. Byl to fyzikální a chemický nesmysl charakterizovat vliv člověka na přírodu a na její znečištění jedním parametrem. Je třeba hlídat více parametrů a nenahrazovat jedno znečištění jiným znečištěním.
   A CO2 hysterie se též chopila jaderná loby jako záchranné kotvy před úplným odstraněním JE v oblasti mezi rovníkem a 55 rovnoběžkou.

   • pavel napsal:

    .. jinak a lépe řečeno… Vykrádání kapes daňových poplatníků a spotřebitelů el. energie litím bilionů do kanálu oze parodií na elektrárny vedlo k minimálnímu poklesu emisí CO2 pouze tam, kde neměli ten enormně dementní nápad, že odstaví všechny JE.
    Naštěstí, ne ve všech zemích jsou tak blbí jako v Německu, a jasná ekonomická a technická data ukazují, že oze parodie nejsou sto nahradit velké klasické zdroje , a to ani když se na jejich podporu utratí biliony eur, přičemž naprostá většina zemí má na výběr je pouze mezi jádrem a pálením uhlí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *