Polsko podalo stížnost u soudního dvora na předčasné zavedení reformy trhu s emisními povolenkami. Posunutí zavedení takzvané Rezervy tržní stability z roku 2021 na rok 2019 může negativně ovlivnit trh a tím i vykonané investice. Přijmutím předčasného zavedení reformy dle Polska Evropská unie podkopává své základní principy.

Rezerva tržní stability (Market Stability Reserve = MSR) má vyřešit problém s přebytkem emisních povolenek na trhu a udělat tak z povolenek efektivní systém pro omezování emisí, jak bylo prvotně zamýšleno. MSR měla být dle původních návrhů zavedena až v roce 2021, tedy se začátkem další fáze v rámci obchodování s emisními povolenkami. Některé státy, zejména Německo a Velká Británie, však usilovaly o zavedení již v roce 2017. Nakonec Evropský parlament v říjnu odsouhlasil posunutí začátku fungování MSR na rok 2019.

Stížnost Polska

Zavedení MSR o dva roky dříve, než bylo původně plánováno, vyvolalo vlnu kritiky a nespokojenosti v Polsku. Server EurActiv informuje, že polská vláda se po debatách nakonec rozhodla jednat a podala oficiální stížnost na rozhodnutí EU. Ve své stížnosti Polsko argumentuje, že předčasné zavedení rezervy před koncem současného obchodovacího období bude mít velký negativní dopad na trh. Negativní dopad na trh tak ovlivní rozhodnutí a investice, které byly provedeny za předpokladu doběhnutí současné fáze beze změn.

Polsko navíc obviňuje EU, že podkopává své základní principy. Dle polské vlády reforma narušuje pravidla loajální spolupráce mezi členskými státy přijmutím reformy v rozporu s rozhodnutím Evropské rady z roku 2014. Změna v systému obchodování s emisními povolenkami za běhu současné fáze má všechna tato pravidla porušit a údajně povede k vyšším emisním cílům, než ke kterým se Evropa zavázala v mezinárodních úmluvách. Polský stát proto požaduje anulování rozhodnutí o urychleném zavedení reformy již od ledna 2019.

Šance na úspěch jsou ovšem malé. Skepticky se k možnému anulování rozhodnutí vyjádřila i Aleksandra Lis, konzervativní energetická expertka s napojením na polskou vládu. Dle jejího názoru má Polsko šanci na získání výjimky nebo zvláštních výsad. Vliv na výsledek stížnosti bude mít také zájem ostatních odpůrců předběžného zavedení. Proti zavedení MSR již v roce 2019 hlasovalo kromě Polska také například Bulharsko, Rumunsko, Řecko či Maďarsko.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *