Podle předpovědí americké vládní agentury U.S. Energy Information Administration (EIA) má mezi lety 2016 a 2040 globální výkon jaderných elektráren růst v průměru o 1,6 % ročně. Rozvoj jaderné energetiky mají v následujících desetiletích táhnout především země mimo Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v čele s nejlidnatějšími zeměmi světa, Čínou a Indií. Nárůst v těchto zemích by měl více než vyrovnat pokles výroby v USA, Evropě a Japonsku.

Klíčovým pro výstavbu nejen jaderných zdrojů bude další vývoj poptávky po elektrické energii. EIA očekává v následujících letech pokračující trend růstu poptávky po elektrické energii v Číně, Indii i na středním východě, kde má spotřeba elektřiny růst rychleji než ve Spojených státech, Evropě či Japonsku. Za rychlejší tempem růstu v zemích mimo OECD má stát především rychlejší růst jejich hrubého domácího produktu a populace.

Současným lídrem v rozvoji jaderné energetiky je Čína, která letos navýšila počet provozovaných bloků na 38 bloků o celkovém výkonu 33 GW. V zemi je ve výstavbě dalších 19 bloků o výkonu 19,9 GW. Čína si pro rok 2020 stanovila cíl 58 GW výkonu v jaderných elektrárnách, dalších 30 GW by mělo být v téže době ve výstavbě. Do roku 2032 by podle EIA měla Čína vystřídat Spojené státy na pozici země s největší výrobní kapacitou v jaderných zdrojích.

Předpokládaný vývoj globálního instalovaného výkonu v jaderných zdrojích podle referenčního scénáře EIA
Předpokládaný vývoj globálního instalovaného výkonu v jaderných zdrojích podle referenčního scénáře EIA. Zdroj: EIA

Druhou v pořadí by v dalším rozvoji využívání jaderné energie měla být druhá nejlidnatější země světa, Indie. Indie v současnosti disponuje celkem 22 jadernými bloky o souhrnném výkonu 5,8 GW, dalších 6 bloků je nyní ve výstavbě a po svém dokončení navýší výkon indických jaderných elektráren o dalších 3,9 GW.

Nové mocnosti vystřídají staré

Světové prvenství ve výrobě elektřiny v jaderných elektrárnách zatím stále drží Spojené státy. Ty provozují 99 jaderných bloků o celkovém výkonu 100 GW. Podle EIA by výkon amerických jaderných zdrojů měl do roku 2040 nicméně poklesnout o zhruba 12 GW. V USA jsou po zastavení prací na projektu VC Summer nyní ve výstavbě pouze dva jaderné bloky, a to Vogtle 3 a 4. I v jejich případě však dokončení není jisté a o dalším osudu projektu by mělo být rozhodnuto v průběhu února příštího roku.

V Evropě se dokončení blíží postupně výstavba 1,6GW Olkiluoto-3 ve Finsku, jehož spuštění se očekává na rok 2018. Další jaderné bloky mají vznikat především ve Spojeném království. Celkový výkon jaderných elektráren v Evropě a Eurasii bude v dalších letech pravděpodobně klesat, kdy postupné vyřazování jaderných bloků v Německu a Francii (ačkoliv ta prozatím odložila cíl snížení podílu jádra v energetickém mixu) převýší růst výkonu v zemích mimo OECD, jako například v Rusku, Bělorusku, Rumunsku či na Ukrajině.

Poslední ze starých mocností v oblasti výroby elektrické energie v jaderných elektrárnách, Japonsko, sice podle EIA disponuje 42 provozuschopnými reaktory o výkonu téměř 40 GW, pouze 5 z nich bylo znovu spuštěno od odstavení všech elektráren po havárii v JE Fukušima. Japonský regulátor však předběžně povolil spuštění dalších 9 bloků, provozuschopnost dalších 12 bloků nyní posuzuje. 4 bloky již obdržely povolení k provozu a jejich spuštění se očekává v průběhu příštího roku. Zbylých 12 bloků má být trvale vyřazeno do roku 2040.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *