Německo: Vattenfall nemá důvod domáhat se odškodnění za uzavření jaderných elektráren

Švédská energetická společnost Vattenfall, nemá žádné zákonné důvody žádat po Americkém arbitrážním soudu odškodnění od Berlína ve výši 4,7 miliardy euro (přibližně 120,2 miliardy Kč), za příkaz k zastavení výroby z jaderných elektráren. Uvedla to německá vláda ve svém dopise.

V úterý agentura Reuters zaznamenala dopis adresovaný německému zákonodárci, který se dotazoval na postoj vlády ohledně pokusů společnosti Vattenfall o náhradu škody u Mezinárodního centra pro řešení sporů v oblasti investic (ICSID), které má sídlo ve Washingtonu D.C.

V roce 2016 rozhodl německý nejvyšší soud, že provozovatelé mají právo požadovat omezenou náhradu škody od německé vlády za uspíšené odstavení jaderných elektráren po havárii v japonské elektrárně Fukušima.

Stížnost byla podána již v roce 2012

Jako neněmecká společnost se Vattenfall jako první obrátila na ICSID v roce 2012 se stížností proti německému státu.

Provozovatelé E.ON, RWE a Vattenfall žalují německou vládu, přičemž argumentují, že rozhodnutí o uzavření všech JE do roku 2022 je způsobem vyvlastnění.

„V probíhajícím rozhodčím řízení ve věci Vattenfall vs. Spolková republika Německo spolková vláda požadovala, aby arbitráž byla zamítnuta,“ napsal v dopise datovaném 21. dubna, náměstek ministra financí, Thomas Bareiss.

Jaderná elektrárna Fukušima

Poukazuje na nedávné rozhodnutí Evropského soudního dvora (ESD) v podobném případě. Berlín uvádí, že rozhodování soudu mimo zemi EU ve sporech mezi společností a členským státem EU je neplatné.

V březnu ESD rozhodl v rozhodčí doložce, které jsou společné téměř 200 investičním dohodám mezi členskými státy EU, že porušují právo EU a zpochybňuje takové a jim podobné dohody, které by zasáhly evropský blok jako celek.

ESD zjistil, že přiznání náhrady škody v roce 2012 holandskému pojistiteli Achmea ze Slovenska v rámci dvoustranné investiční smlouvy zděděné ještě z bývalého Československa porušilo právo EU.

Vattenfall, který očekává rozhodnutí americké agentury ICSID ještě v letošním roce, uvedl, že rozhodnutí Evropského soudního dvora nemá efekt na probíhající řízení proti Německu.

Smlouva byla uzavřena i se samotnou EU

„Na rozdíl od případu Achmea je tato procedura založena na Smlouvě o Evropské energetické chartě. Smlouva byla podepsána nejen všemi členskými státy a třetími zeměmi, ale také samotnou EU,“ uvedla nejvyšší tisková mluvčí společnosti Vattenfall, Sandra Kuhbergerová.

Německo také odmítlo požadavky provozovatelů na kompenzace jako neopodstatněné. Argumentuje tím, že jeho rozhodnutí o ukončení jaderné energetiky bylo oprávněné, protože rizika jaderné energetiky se po fukušimské havárii v roce 2011 změnila. Názor o vysokém riziku jaderné energetiky sdílí i většina německých voličů.

„Vattenfall nezpochybňuje rozhodnutí Německa o odstoupení od jaderné energetiky. Ale trváme na obdržení kompenzací za finanční ztráty způsobené naší společnosti,“ dodává Kuhbergerová.

Jaderná elektrárna Kruemmel; Zdroj: Vattenfall

Vattenfall, který vytváří většinu svého obratu v německých aktivech, musel permanentně ukončit provoz reaktorů Kruemmel a Brunsbuettel na severu Německa již v roce 2011, když německá vláda rozhodla o uzavření starých reaktorů a urychlení ukončení provozu těch zbývajících.

ICSID odmítla komentovat jakékoliv možné dopady dřívějších rozhodnutí Evropského soudního dvora s tím, že nedisponuje souhlasem ostatních stran k odhalení dalších informací o stavu řízení.

Úvodní fotografie: Jaderná elektrárna Brunsbuttel; Zdroj: Vattenfall24 odpovědí na Německo: Vattenfall nemá důvod domáhat se odškodnění za uzavření jaderných elektráren

 1. manasek napsal:

  Sviňárna od Německé vlády. Rizika JE se nezměnila, a havárie typu Fukušima v Německu pomalu ani nehrozí nebo se snad najednou všechny JE v Německu přesunuly na pobřeží? Jediné, co tímto krokem (odstoupení od JE) a touto větou Němci říkají je, že jejich provozování JE je tak bídné, že u vnitrozemských zařízení mají vlivem své neschopnosti bezpečnost jako u těch pobřežních, a ještě k tomu ve vulkanicky aktivní oblasti. Dvě „nejvážnější“ havárie JE na světě způsobily především tamní režimy, resp. etiketa, u jedné z havárií šlo o polovojenský projekt, u druhé o přírodní katastrofu, která nemůže u většiny Německých elektráren nastat nikdy ( a to započítávám i ty již dávno odstavené, např. v roce 1990, kdy se vypnuly „nebezpečné“ ruské VVER, které snad ani neměly vážný incident) a u těch zbylých snad jedině v případě naplnění scénáře filmu 2012.

  Zbývá tedy jediné vysvětlení. Polovojenský reaktor pomocí něhož se Německo snaží vyrobit atomovou bombu, pomocí níž chce ostatní země EU donunit k přijetí imigrantů.

  • Milan Vaněček napsal:

   Manasku proč nás tady mystifikujete. Reaktory Fukušimy nezničilo zemětřesení ani tsunami. Tomu všemu reaktorová nádoba odolá. Ve Fukušimě rozhodl lidský faktor: nenasytnost resp šetření v nákladech při budování a provozu JE.
   Tsunami v Japonsku byly vždy, stejně jako zemětřesení. Stačilo jen JE umístit výše od hladiny moře nebo vybudovat vyšší ochranou hráz jako to udělala sousední oblast nebo alespoň mít náhradní zdroje elektřiny (dieselagregáty) výše na kopečku.
   Reaktory zničilo teplo ze zbytkových jaderných reakcí při ztrátě odvodu tepla z tehdy ještě nepoškozeného reaktoru. To může nastat v kterékoliv JE, na to nepotřebujete tsunami. Stačí když přestanou fungovat čerpadla, jako to bylo při havarii v Tree mile island.

   • Milan Vaněček napsal:

    oprava : Three miles island (USA)

    • P.I.Z. napsal:

     1) Three Mile Island
     2) Při nehodě na Three Mile Island byly minimální radioaktivní úniky, nikdo nebyl ohrožen, natož aby na radiaci zemřel – porovnejte s nehodami při těžbě uhlí, haváriemi vodních elektráren, obecně při těžbě materiálů pro tzv. OZE
     3) JE v Evropě jsou mnohonásobně jištěny, např. o českých JE si můžete něco dostudovat zde https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/aktualne/Narodni_zprava_ceska_final_1.pdf

     Rozhodně německé JE se nestaly nebezpečnými po Fukušimě, byly bezpečné a Vattenffal má svaté právo se soudit.
     Němci místo jádra používají uhlí – s dopadem na lidské zdraví a předčasnými úmrtími v řádu desítek – stovek tisíc lidí ročně. ZA to jim tu všichni podporovatelé tzv. OZE tleskají, tomu nerozumím….

     • manasek napsal:

      K uhlí bych přidal nejen nebezpečí při těžbě, ale i únik radiace z uranu obsaženého v uhlí do okolí při jeho těžbě a spalování. Celkově by ale bylo zajímavé, kolik radiace se uvolní těžbou jakéhokoliv materiálu, včetně surovin pro OZE.

     • Carlos napsal:

      Prozatím, to jednak a jednak mají v plánu po zrušení JE dále pokračovat v Energiewende, což by už snad mělo zasáhnout i hnědouhelné elektrárny. Vhodné by třeba v první fázi bylo zlepšit podmínky pro přečerpávačky, které jsou na tom teď poněkud bídně a to jen díky legislativě (srovnejte s našimi).

      Otázka totiž je jak se rozhodnou změnit technologie v energetice. do čeho budou investovat atp. Mohou přejít na dovážený plyn, mohou si začít dělat část plynu sami, technologie je na to dost dobře zvládnutá už tak sto let, mohou ten plyn pálit v klasických kotlích, mohou je pálit ve velkých motorech odkud lze získat třeba horkou vodu pro otopné systémy, mohou jej pálit v PPE, mohou jej pálit šitě ve spaloacích turbínách, může to skončit ve velkých palivových článcích.

      Také je opravdu možné že JE outsourcují to nějaké východnější zeme, které nakecají jak je to super zdroj a nezávislost na Rusku, natáhnou UHVDC vedení a budou to řešit takto… Možné je všechno.

   • Pete napsal:

    No bylo by dobré to ještě trochu prostudovat. Podle mého názoru má manasek v té příčině pravdu. Jenže to opravdu záleží na úhlu pohledu. Kdyby se tamní záchranné složky, které na to při katastrofě neměly čas, věnovaly Fukušimně, asi by to chlazení zvládli. Politici v Německu to udělali z populistických důvodů a zjevně se jim rozhodnutí o odtavení JE vyplatilo.

    • P.I.Z. napsal:

     Mohu se zeptat v čem se odstavení JE Němcům vyplatí?
     – vyšší produkce CO2, NOx, popílku, polétavého prachu? – více předčasných úmrtí…
     – vyšší cena elektřiny? /dotace na OZE desítky miliard €, náklady na stabilizaci sítě miliarda € ročně, náklady na nové sítě cca 50 miliard €, náklady za kapacitní platby…./
     – ztráta know-how /know-why? v mnoha oborech… ?
     – přesun výroby mimo Německo ? /vysoké ceny elektřiny i v porovnání s USA, EU, …/
     – ztráta příjmů z daní a poplatků od provozovatelů JE ?
     – ….
     opravdu mne nic nenapadá, až na zisk pár % hlasů od zelených pro CDU/CSU … drahé hlasy…

     • manasek napsal:

      Ke ztrátě know-how: zase tímto přechodem se nějaké know-how získalo. Stabilizaci sítě jim dělají okolní země, takže to jim je ukradené.

     • P.I.Z. napsal:

      Stabilizaci sítě myslím v Německu, síťové operátory to stojí miliardu € ročně.
      Ano, ale kolik toho na základě toho nového know-how vyrábí a vyvážejí?

    • Petr napsal:

     Německu se to nevyplatilo, jen jsou dost bohatí a těch velkých chyb, jako předčasné odstavení jaderek, neudělali v posledních desetiletích tolik jako jiné západní národy.
     Ovšem kdyby vůči domácnostem velmi diskriminačně neosvobodily velký průmysl od těch obřích poplaků, tak by velké škody z úniku strojírenství do zahraničí nastaly velmi rychle.

   • manasek napsal:

    Reaktor Fukušimy nezničila vlna tsunami, nicméně bez ní by k havárii nedošlo, čili k takové havárii nedojde ani na našich, ani jiných vnitrozemských JE. Ve Fukušimě především rozhodla etiketa, kdy zaměstnanec nemá dle japonské etikety na nic upozorňovat svého nadřízeného, na případnou podobu takové havárie, tedy zaplavení dieselgenerátorů v případě vlny tsunami a nemožnost odtékání vody, upozornili Fukušimské bezpečnostní pracovníky v roce 2009 inspektoři IAEA, kteří tam prováděli rutinní inspekci. Sám osobně toto nazývám stejným pochybením, jako v Černobylu, neboť tam se dalo zamezit havárii volným přístupem k informacím, protože podobné experimenty byly prováděny i na jiných reaktorech stejného designu, vždy to vedlo k těžko zvládatelnému chování aktivní zóny, prudkým změnám výkonu, jen bohužel v Černobylu se to sešlo i s méně zkušenou obsluhou.
    Poškození reaktoru samo o sobě problematické být nemusí, viz Jaslovské Bohunice, problém je únik radiace do okolí, ke kterému došlo až následkem výbuchu vodíku v kontejnmentu.
    Nicméně souhlasím, že budování reaktorů na pobřeží moře, kor v oblastech, kde Tsunami není záležitost katastrofického filmu ale reálná hrozba s velmi vysokou pravděpodobností je vážné narušení bezpečnosti, nicméně když kvůli takové havárii Němci odstavují svá jaderná zařízení, a ještě pronášejí výroky, jako je ve článku, tak to znamená pouze to, že jsou v provozování laxní na takovou míru, že bych jim do ruk nesvěřil ani jízdní kolo.
    TME je kapitola na delší vyprávění, za havárií stála především řada pochybení obsluhy reaktoru.

    • Milan Vaněček napsal:

     V Three miles island nefungoval odvod tepla z reaktoru 2 hodiny, takže akorát zničili jadernou elektrárnu ale ne okolí. Kdyby to ale trvalo desitky hodin tak jsme měli „Fukušimu“ bez tsunami a bez zemětřesení už mnohem dříve a už dříve mohlo nastat zvyšování bezpečnosti (a současně zdražování) nových JE.
     Tož tak.

     • manasek napsal:

      A kdyby se protrhlo Lipno při plném stavu, tak mají vodní elektrárny na krku další desetitisíce mrtvých.
      Na kdyby se nehraje, situaci zvládli, zvyšování bezpečnosti po TMI nastalo, stejně tak zdražování.

     • Qwertz napsal:

      V Three miles island (TMI) doslo k otevreni havarijniho pojistneho ventilu na kompenzatoru objemu a jeho zaseknuti. Obsluhy a vedouci pracovnici byli skoleni na ponorkovych reaktorech, kde je zbytkovy tepelny vykon o dva rady nizsi nez 2 blok TMI mel. U ponorkovych reaktoru dochladit aktivni zonu az tak velky problem nebyl a z toho vychazeli.
      Misto aby uzavreli uzaviraci armaturu pred pojistovacim ventilem tak jeste pro „jistotu “ odstavili vysoko tlake vstrikovani pro chlazeni aktivni zony reaktoru jako falesne hlaseni. Odstraneni zavady trvalo desitky hodin! Kdyz pripustili fakt, ze se tavi aktivni zona v dusledku nizke hladiny chladiva v reaktoru. Take se spletli ve vypoctech mnozstvi vodiku (rozdilne vypocty dvou tymu). Potom teprve uzavreli armaturu pred pojistnym ventilem kompenzatoru objemu. Pokud by to udelali drive problem by se nekonal a reaktor by byl provozovan. Potom tam bylo ruzne lhani a mlzeni vuci politikum a verejnosti. Z odtajnenych dokumentu je zrejme, ze se jim roztavila znacne cast aktivni zony. Pokud mate dalsi zajem na YouTube jsou dokumenty odtajnenych dokumentu z posledni doby. I ja si musel opravit informaci, ze se jim natavila jenom nepatrna cast palivovych kazet. Podobnost s Cernobylem je zrejma ale v Cernobylu slo o to „penize az na prvnim miste“. V te dobe jsem se pratelil s jadernym fyzikem najizdeciho tymu JEDU (rus), ktery to ozrejmil, ze vlastne slo o boj dvou koncepci VVER a RBMK (Cernobylsky) ktereho vyhodou byla moznost stavet reaktory dle jeho tvrzeni tvz. „na miru pridanim varnych trubek a bloku grafitu ale bez schopnosti samoregulace produkce stepnych neutronu v zavislosti na teplote chladiva“. Takze USA maji prvenstvi v taveni aktivnich zon reaktoru z roku 1979!

    • Carlos napsal:

     Nedošlo ale náhodou k havárii v první řadě v důsledku chyby pojistného ventilu díky čemuž nadále klesal tlak primárního okruhu?

     • manasek napsal:

      Chybný ventil je něco, s čím se má v krizovém plánu počítat. Obsluha se nicméně řídila v podstatě jen jedním ukazatelem, a sice kontrolou stavu hladiny vody, ignorovala pokles tlaku a nepouštěla do reaktoru více vody, právě naopak, což vedlo ke zhoršení vážnosti situace. V reaktoru je vše minimálně jednou zálohované (u novějších designů i vícekrát), jedna vadná součástka k závažnějšímu incidentu sama o sobě nepovede.

  • pitrysek napsal:

   ad ruské reaktory VVER: málo se ví o havárii s roztavením aktivní zóny u 5.bloku východoněmecké jaderné elektrány Greifswald koncem listopadu 1989, kdy selhala hlavní cirkulační čerpadla a zároveň ochrana. My a celá východní Evropa jsme měli jiné starosti, když šel bolševík od válu. Přes klíčová slova ale lze na googlu získat víc informací.

  • pitrysek napsal:

   ad ruské reaktory VVER: málo se ví o havárii s roztavením aktivní zóny u 5.bloku východoněmecké jaderné elektrárny Greifswald koncem listopadu 1989, kdy selhala hlavní cirkulační čerpadla a zároveň ochrana. My a celá východní Evropa jsme měli jiné starosti, když šel bolševík od válu. Přes klíčová slova ale lze na googlu získat víc informací.

   • Martin Pácalt napsal:

    Díky za tip. Osobně jsem o ní nevěděl. Na téhle elektrárně je zajímavé to, že se dost často neobjevuje v mapách odstavovaných nebo již odstavených jaderných elektráren Německa. A je dokladem o tehdejší snaze naředit hnědouhelnou výrobu el.energie NDR, která měla lví podíl na našich pohraničních lesních porostech a jejich špatném stavu.

 2. energetik napsal:

  Škoda že se neinspirovali v ČEZku bojem proti solární energetice. Mohli dát atomterioristům dodatečnou daň 26 % + recyklační poplatek (s DPH samozřejmě) za přeměnu dlouhodobě toxických odpadů na něco neškodného a bylo by to právně neprůstřelné a bez cukání.

  • Petr napsal:

   Něco takového v Německu bylo, nevím jestli schválené nebo jen v jednání, ale velmi brzo to odpískali, když všichni provozovatelé jádra pohrozili, že daň platit nebudou a raději reaktory pozastaví, dokud to nebude zrušeno.
   Solárníci to samozřejmě udělat nemohli, protože vydělávali obrovsky nemravně i při té dani, a jejich 2% elektřiny by nikomu vůbec nechyběla.

  • manasek napsal:

   Akorát „atomteroristé“ nedostávají ani korunu z dotací. Krom toho „recyklační poplatek“ už JE platí, snad v každé zemi se za provozu přispívá do jaderného účtu, ze kterého se mají hradit náklady spojené s likvidací JE. Ano, jsou zprávy, že v Německu takto bylo vyděláno málo, ale taky proč tomu tak bylo, no protože ty JE jsou násilně uzavírány dlouho před skončením životnosti nesmyslným strachem, že Bavorsko zasáhne vlna tsunami.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *