Rusko: Malé jaderné reaktory by mohly najít uplatnění v systémech dálkového vytápění

Čtyři ruská města vyjádřila zájem o využívání malých reaktorů pro dodávky tepla a elektřiny. Tvrdí to Jurij Kuznětsov z ústavu NIKIET (Výzkumného a konstrukčního institutu energetické techniky), patřící do skupiny Rosatomu. Studie ústavu uvažuje s instalací až 38 reaktorů ve 14 městech.

Dálkové zásobování teplem kombinované s dodávkou elektřiny je v mnoha ruských městech, podobně jako v České republice, běžnou praxí. Tyto systémy dodnes v převážné většině spoléhají na fosilní paliva. S dekarbonizačními cíli a zvyšováním účinnosti v energetickém sektoru, stanovenými Státní radou radou Ruské federace, bude ovšem nutné přejít na nízkouhlíkové technologie v této oblasti. Samotná státní rada jako potenciální řešení označila jaderné technologie.

V reakci na to ústav NIKIET vytvořil detailní návrh reaktoru VK-300. Jedná se o malý varný reaktor s tepelným výkonem 750 MWt a elektrickým výkonem 150-250 MWe, v závislosti na požadovaném poměru tepla a elektřiny. Využity jsou osvědčené komponenty, včetně podobných palivových souborů využívaných v zavedených tlakovodních reatkorech VVER.

Podle Kuznětsova rektor VK-300 využívá plně pasivního chlazení a bezpečnostních prvků a nevyžaduje žádnou obsluhu v případě nouzového stavu. Navíc reaktor disponuje dvěma kontejnmenty a při jakékoliv nehodě by tak následky němely ohrozit okolí.

vk-300

Malý reaktor typu VK-300. Zdroj: NIKIET

Reaktor pro Sibiřský chemický kombinát

Reaktor byl původně vyvinut s ohledem na nasazení v Sibiřském chemickém kombinátu, ale nové ruské nařízení o modernizaci systémů centrálního zásobování teplem (CZT) vedlo k vytvoření komplexní studie proveditelnosti o nasazení reaktorů VK-300 pro účel centrálního zásobování teplem a elektřinou v období let 2020-2030.

Studie ústavu NIKIET došla k závěru, že reaktory VK-300 jsou vhodné pro 14 měst. Celkem by mohlo být v kombinaci dvou, tří a čtyř reaktorů v jednotlivých lokalitách vystavěno až 38 reaktorů. Z celkem 14 měst již nyní vyslovily svůj zájem a kontaktovaly ústav NIKIET 4 města – přístavní město Archangelsk na severu evropské části Ruska, přístavní město Perm na východě evropské části Ruska, Tver a Uljanovsk nacházející se rovněž v evropské části Ruska. Podle Kuznětsova by jako následující krok byla příprava pilotní elektrárny.

Samotná studie ústavu se zakládala na potenciální výstavbě reaktoru v Archangelsku, ačkoliv zatím neexistuje pevný návrh na uskutečnění tohoto záměru. Studie ověřovala podporu veřejnosti, která v Archangelsku překročila 50 %. Zároveň závěry studie ukazují, že uvažované řešení pří diskontní míře 5 % nabízí 1,6krát vyšší výnosnost než pro stejný účel nově instalované fosilní systémy.Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *