Švýcarsko čeká referendum o odstavení jaderných elektráren

Koncem tohoto měsíce se ve Švýcarsku uskuteční referendum o předčasném odstavení jaderných elektráren. Pokud by tento návrh byl schválen, vznikla by společnosti Alpiq, provozovateli 2 jaderných elektráren v zemi, škoda 2,5 miliardy švýcarských franků. Dle studie této společnosti však ani zamítavé stanovisko referenda nezaručuje ekonomický provoz jaderných elektráren v zemi.

Švýcarsko v minulosti, jako nejedna evropská země, spoléhala ve své energetické koncepci na jadernou energetiku. Následkem havárie v Fukušimě však došlo k obratu. Je však nutné zdůraznit, že ne tak dramatickému, jako například v sousedním Německu.

Dva měsíce po tragické události odsouhlasila švýcarská vláda postupný odklon od jaderné elektrárny. Stávajících 5 reaktorů v zemi smí být provozováno dále, nebudou však v budoucnu nahrazeny novými. Elektrárnám tak nebylo stanoveno, kdy mají být odstaveny.

Na návrh Strany zelených bude 27. listopadu uskutečněno referendum, které chce zpřísnit stávající zákony. Jaderné elektrárny by musely být odstaveny po 45 letech své životnosti. To by pro dvě elektrárny Mühleberg a Beznau znamenalo konec provozu již v roce 2017, pro Gösgen 2024 a Leibstadt 2029.

Škoda 2,5 miliardy švýcarských franků

Společnost Alpiq, která drží 40 % akcí v elektrárně Gösgen a 32 % v Leibstadt, proto vypracovala ekonomickou studii, ve které analyzuje všechny možné scénáře budoucího vývoje a jejich dopad na ekonomiku provozu zmíněných dvou zdrojů.

Pokud by opravdu došlo k odstavení těchto dvou elektráren, vznikne společnosti Alpiq, dle jejího vyjádření, škoda ve výši 2,5 miliard švýcarských franků (zhruba 62,5 miliard korun). Tyto peníze bude společnost pochopitelně vymáhat.

„Předčasné odstavení bude znamenat, že většina výnosů plynoucích ze zamýšleného dlouhodobého provozu elektrárny bude ztracena. Většina nákladů, včetně konečného vyřazování elektrárny je však fixní, a tedy bude nutné se s ní vypořádat nehledě na délku provozování jaderné elektrárny. Již realizované nebo zamýšlené investice nebude možné rozpustit do nákladů po dobu zbývající životnosti a příspěvky do fondu na vyřazování jaderné elektrárny a dekontaminaci dramaticky vzrostou,“ uvádí v tiskové zprávě společnost Alpiq.

Nicméně ani neschválení referenda není jistou výhrou pro provozovatele jaderných elektráren. Politická nejistota na švýcarském trhu neumožňuje rentabilní provoz. Alpiq se tak dovolává stabilních politických podmínek.

Zdroj úvodní fotografie: BKW FMB Energie AGNapsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *