Mezisklad vyhořelého paliva v Dukovanech, zdroj: SÚJB

Švýcarsko: Kontrola stárnutí kontejnerů s vyhořelým jaderným palivem je nezbytná

Švýcarský inspektorát pro jadernou bezpečnost (ENSI) vyzval k systematické správě a dohledu nad stárnutím kontejnerů v dočasných meziskladech. Tento požadavek následuje po dokončení studie vyhodnocující stárnutí kontejnerů a manipulace s palivem. Důvodem je nutnost uchovat jaderný odpad v dočasných úložištích po delší časové období, než bylo při návrhu kontejnerů plánováno.

Podobně jako v České republice je ve Švýcarsku vyhořelé palivo z jaderných elektráren před budoucím uložením do trvalých hlubinných úložišť ukládáno v dočasných úložištích. Zatímco kontejnery byly původně navrženy pro uložení vyhořelého paliva na zhruba 40 let, uvedení hlubinných úložišť do provozu není očekáváno před rokem 2050. Část vyhořelého paliva tak bude muset být v kontejnerech uložena po více než 40 let.

ENSI ve středu 14. března oznámil dokončení studie zaměřené na zajištění dlouhodobé bezpečnosti dočasných úložišť jaderného paliva. Studie, jež byla zahájena v roce 2015, zkoumala, zda proces stárnutí kontejnerů má z hlediska bezpečnosti jakýkoliv neblahý vliv na jednotlivé části kontejneru. Zároveň studie prověřovala, zda i po delším období uložení paliva v dočasných úložištích by byla přeprava kontejnerů do trvalého hlubinného úložiště bez bezpečnostních rizik.

Inspektorát vydal seznam opatření pro zajištění dlouhodobé bezpečnosti

Inspektorát oznámil, že výzkum ukázal nezbytnost zavedení komplexní a systematické kontroly stárnutí kontejnerů v dočasných úložištích. V souvislosti s tím vydal seznam opatření, která mají být přijata s cílem zajistit dlouhodobou bezpečnost skladovacích kontejnerů. Patří mezi ně sestavování informací o chování paliva při mechanickém zatížení nebo vliv teploty na vlastnosti paliva a kontejnerových součástí.

ENSI plánuje zavést povinnost realizovat program řízeného stárnutí pro majitele přepravních a skladovacích kontejnerů na použité jaderné palivo a vysoce aktivní odpady . Tato povinnost se týká každého typu kontejneru umístěného v dočasných úložištích. Program bude přezkoumán a aktualizován každých 10 let.

Inspektorát se domnívá, že další rozvoj pravidel pro zajištění bezpečnosti bude nezbytný. Zpočátku vypracuje doporučené pokyny, které pomohou usnadnit uspořádané poskytování údajů o stárnutí kontejnerů a zároveň umožní krátkodobé revize. Tento proces by měl zjednodušit zavedení systému pro správu skladovacích a přepravních kontejnerů.

Po počáteční fázi poskytne inspektorát podrobnější požadavky pro zajištění bezpečnosti kontejnerů ve svých pokynech.

Úvodní fotografie: Mezisklad vyhořelého paliva v Dukovanech, zdroj: SÚJBNapsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *