těžba hnědého uhlí

Strach o vlastní zdraví je nejefektivnější způsob ovládání davů

Jiří Rákos

Problematika územně ekologických limitů v severních Čechách se řeší již spousty let a definitivní rozuzlení nepřišlo ani s částečným prolomením limitů v lokalitě Bílina. V celé debatě lze z obou stran barikády zaznamenat fakta naprosto rozumná a nevyvratitelná, zároveň ovšem velmi často je vržen do druhého tábora nepříjemný pukavec. Tímto pukavcem bývají velmi často účelové smyšlenosti jejichž odér jen tak nevyprchá. Informaci o pukavci pak přebírají řetězovou reakcí téměř veškerá média, která lze snadno popostrčit vydáním úderné tiskové zprávy.

Nezaujatou veřejnost lze na stranu „dobra“ přiklonit zejména pomocí strachu o vlastní zdraví, což je metoda zaručená. Při zvažování variant prolomení limitů bylo osloveno i Centrum pro otázky životního prostředí z Univerzity Karlovy.  Pro prolomení v lokalitě Bílina bylo vypočteno a vyzkoumáno, že externality vznikají prakticky jen spalováním uhlí (nikoliv samotnou těžbou) a při prolomení v lokalitě Bílina by došlo k újmě převážně na zdraví v hodnotě 10 miliard Kč při těžbě za limity.

Ekologické organizace s takovou informací začaly okamžitě pracovat a vytvořily kouřovou clonu ze které odvodily, že tzv. prolomení přinese i finančně víc škody než užitku. Aby taková informace měla ten pravý nádech senzace, tak bylo nutné před veřejností zatajit, že teplárny a elektrárny si kupují a kupovat budou emisní povolenky a platí ekologické daně – tato částka samozřejmě od tzv. externalit odečtena nebyla. Navíc aby taková astronomická částka mohla být vůbec brána vážně, tak by musela být porovnána s možnými substituty českého uhlí. Každý člověk zabývající se danou problematikou by sám sobě měl položit otázku: nevznikají i externality při spalování biomasy, nebo při využití plynu? A co by s imisními hodnotami udělal předpokládaný rozpad centrálního zásobování teplem?

Je prokázané, že nízké plynové komínky v zastavěné oblasti vyvolají větší zatížení obyvatelstva, než jeden 150m komín za městem. Teplárny navíc na plyn přejít nemohou, jelikož by přestavba v běžném městě přišla na miliardy Kč a cena tohoto tepla by nemohla konkurovat lokálním kotelnám. Lokální kotelny žádné ekologické daně, či emisní povolenky kupovat nemusí a naprosto nelogicky jsou státem daňově zvýhodněny.

Před těžbou za limity varovali vládu i někteří severočeští lékaři. Iniciátorem dopisu byl mostecký doktor Končel, který je zároveň aktivním členem Strany zelených, pro kterou je boj proti uhlí za limity tématem číslo jedna. Varování je opřeno zejména na skutečnosti, že věk dožití je v severních Čechách o 2 roky nižší, než je průměr v ČR. Lékaři dle závěru studie UK varují před zvýšenou nemocností, novými případy chronické bronchitidy, zhoubnými novotvary atd.

Do devadesátých let byla imisní situace v Ústeckém kraji katastrofální a byla jedním z důvodů ke stanovení limitů těžby. Po odsíření a celkové modernizaci elektráren však došlo k rapidnímu zlepšení situace. Od nového tisíciletí si obyvatelé kraje užívají podobné kvality ovzduší jako lidé z kraje Středočeského. Toto zlepšení se z logiky věci nemůže být na průměrném věku dožití ihned znát. Současní senioři prožili v kraji většinu života v podmínkách značně nevhodných.

10952539_858401924225391_251663882525509623_n

V Ústeckém kraji se navíc v současné době nemarodí více, než v krajích ostatních. Porovnáním počtu prostonaných dní v roce 2013 na jednoho obyvatele je jasně patrné, že kraje, ve kterých probíhá povrchová těžba uhlí a zároveň je nejvíce uhlí spalováno, si vedou velmi dobře.

marodi

 Velkou sílu má vyvolání strachu o zdraví našich potomků. Kdyby platila teorie o nejnižším věku dožití všude tam, kde se těží a pálí uhlí, tak to musí platit celosvětově a bylo by to nezpochybnitelné. Proto se prosím podívejme do sousedního Německa.  Hnědé uhlí (lignit) se těží v Sasku, Braniborsku a Porýní. Povrchové lomy v Německu se rozšiřují a dochází k přemisťování obcí ve všech lokalitách. Mibrag již patří EPH a stěhuje obci Pödelwitz, o Vattenfall se zajímá ČEZ a zde je ve hře přemístění 7 obcí a RWE v Porýní čerstvě vystěhovala například obec Otzenrath, či sousední Spenrath.

Těžba uhlí je v Německu zažívá boom, Němci nejvíce uhlí od roku 1990 spálili loni, zatímco těžba v ČR ve stejném období poklesla na více jak polovinu. Takzvaný německý „uhlobaron“ často s českými kořeny nemusí státu odvádět žádný poplatek za vytěžený nerost, politici se nebojí o přesidlování dalších obcí rozhodnout a v záloze je zde institut vyvlastnění. Věk dožití v Německu ukazuje další obrázek – povšimněte si prosím, že oblasti spjaté s těžbou uhlí, nižším věkem dožití netrpí.

11428054_850106501721600_7236415425485990683_n

Severních Čechy si běžný občan z druhého kraje republiky představuje jako jednu velkou zaprášenou díru (přezdívanou měsíční krajina), kde v zimě padá žlutý sníh a lidé se dusí prachem. Nejvíce zaprášeným městem v kraji je Ústí nad Labem, v jehož blízkosti skončila povrchová těžba těsně po revoluci. Teoreticky zde měla oblast již dávno vzkvétat – Ústí nad Labem má dálnici i univerzitu – tedy ideální podmínky pro výrobu s „vyšší“ přidanou hodnotou jak o ní rádi mluví někteří politici – sběrači populistických bodů. Bohužel zde nic takového (prakticky nehmatatelného) nevzniklo a nezaměstnanost je zde jedna z nejvyšších v republice. Prašnost v obcích na hraně lomů se pohybuje na hodnotách velmi podobných, či nižších než mají obyvatelé velkých měst jako Praha, Brno, Uherské Hradiště atd. a v žádném případě nedosahují hodnot běžných na Ostravsku.

branany

Výsledky poslední studie Kvantifikace environmentálních a zdravotních dopadů od UK, která poukazuje například na to, že prolomení limitů na dole Bílina a následné spálení hnědého uhlí by znamenalo 3 132 nových případů příznaků astmatu u dětí. Taková munice má opravdu sílu – kdo by své děti nechtěl proti astmatu chránit. Rychlý pohled na počet astmatiků v jednotlivých krajích ukazuje, že největší počet astmatiků je v Praze, tedy místě odkud byla studie sepisována. Jen pro dokreslení je dále potřeba říct, že i při prolomení limitů v obou lokalitách Armáda i Bílina by objemy těžby v ČR výrazně klesaly a jen by nedošlo ke skokovému útlumu s fatálními následky pro hospodářství ČR.
12096434_900392123359704_1899980256092867842_n

I když o diskreditaci (českého) uhlí jde zřejmě především. Odříznout co nejrychleji nejlevnější zdroj co překáží dotačním titulům. Vždyť eko-byznys je stále jenom byznys a točí se v něm miliardy. Vždyť kdo vidí za roh a tuší co bude následovat, tak musí prosperovat. Nepoučili jsme se již v minulosti a jeden dotační titul střídá další. Tu biomasa, tu bioplyn a až dojdou peníze erární, tak poprosíme Moskvu o zvýšení dodávek plynu. Vše si zaplatí běžný občan buď přímo, nebo dotačně ze státního.

Štítky:


9 odpovědí na Strach o vlastní zdraví je nejefektivnější způsob ovládání davů

 1. Jan Bradka napsal:

  Škoda je, že pan Rákos nemá ve sdělovacích prostředcích takový prostor, jako třeba falešný prorok a nevzdělaný „odborník“, pán Rovenský, který když mu dojdou argumenty přiváže se někomu na komín.
  Taky nechápu proč různí Buřtové, Šťovíčkové atd. vystupují na veřejnosti jakoby za obyvatele našeho
  regionu a přitom si hřejí jenom vlastní polívčičku.

 2. energetik napsal:

  Proč to uhlí vyrabovat a znehodnotit v kotlích? Když se ve velké míře vyváží za hranice i ve formě elektřiny a navíc:
  Každý Čech dotuje vývoz elektřiny. Celkem 2 miliardami
  Zdroj: http://zpravy.aktualne.cz/domaci/kazdy-cech-dotuje-vyvoz-elektriny-celkem-2-miliardami/r~i:article:663291/

  „Žádná teplárna si nestěžuje, nikomu nechybí uhlí,“ řekl Šulc z ministerstva průmyslu a obchodu. Limity zrušíme a uhlí bude dost, šetřit s ním nemusíme a sankce za plýtvání zrušíme:
  Zdroj: http://energetika.tzb-info.cz/116295-nektere-uhelne-elektrarny-nebudu-muset-platit-za-nizkou-ucinnost

  Minimálně jeden provozovatel uhelných elektráren je v ČEZku emisními povolenkami nadměrně dotován, jak to jen jde. Má jich více než potřebuje potom s nimi spekuluje, kupčí a prodává těm kteří je nedostávají.
  Jak tomu přijdou konkurenční výrobci elektřiny, kteří emise neprodukují a přitom žádné dotace ani emisní povolenky nedostanou? Nebo ti co čistí vzduch a odsávají z něj emise, proč nemůžou prodávat emisní povolenky podle toho kolik emisí z ovzduší odsají, trh by se tak uzavřel a sám reguloval.

  • Jiří Rákos napsal:

   Poslední 2 roky dováží Křetínský cca 2 miliony tun sirnatého uhlí do ČR. Imise S02 tím na Pardubicku skočily nahoru. Není to tak dávno, co teplárna Plzeň měla uhlí jen na pár dnů a prosila Sokolov o záchranu. Uhlí bude ještě větší nedostatek po roce 2020, kdy Štěpánek v Sokolově omezí těžbu, nebude prodávat ven a vše spálí ve svých zdrojích a Armáda skončí. Stát se povolením hornické činnosti svého uhlí defakto zřekl a ovlivňovat kdo může pálit dál a kdo by měl dejme tomu zálohovat by bylo opravdu odvážné řešení (i když reálné). Ovšem i za zálohování by musel stát platit nějaký paušál – viz plány v Německu. Při odstávkách jádra by jste jinak musel elektřinu dovážet, což je nákup za trošku jiné ceny. Část hodnoty emisních povolenek museli zdroje proinvestovat do další ekologizace – nyní 18 miliard. Nová Zelená úspora počítá s výnosem tuším 27 miliard během několika příštích let a a má se jednat o výnos z emisních povolenek. Celý ten systém je velmi zvláštně nastaven a do budoucna jde zejména o konkurenceschopnost celé Evropy. První kdo pocítí nedostatek uhlí budou zřejmě maloodběratelé, kteří si můžou s kotlíkovou dotací kupovat kotle na uhlí, které ovšem bude za pár let prakticky podpultové zboží (tedy naše hnědé – s nejvyšší výhřevností v Evropě)

 3. Petr Svoboda napsal:

  Pan Rákos velmi dobře vystihl, jak fungovala a nadále funguje diskuse kolem potřebnosti či nepotřebnosti uhlí v ČR. Příznivci ochrany životního prostředí použijí jakýkoli argument, který uhlí deklasuje, téměř vždy jde však o polopravdu. Tento argument se zdá být tím nejdůležitějším, na jehož podkladu vláda rozhodovala. Není možno zcela odmítnout tvrzení, že se spalování uhlí a průmyslová výroba odráží na zdravotním stavu a že tento vliv něco stojí ČR a tím pádem i občany ČR, nikdo se však nepokusil proti této „nějak vypočtené a odhadnuté“ částce ( postup výpočtu je vždy schován v nějakém programu, jehož střeva autoři odhadu většinou neznají, navíc program je parametrizován pro globální dopady a jeho použití pro odhad v rámci regionu je diskutabilní) postavit přínosy. kterou tato činnost pro ČR a její občany přináší – viz výnosy ČEZu, které formou dividendy končí také i ve státním rozpočtu, nikoli v kapse jakéhosi uhlobarona. Největším uhlobaronem v ČR je totiž a i nadále bude stát. Kromě výnosů z výroby energií by potom měly být započteny i přínosy z průmyslové výroby a její dopady do HDP. Na to se však nějak zapomíná. Teprve v budoucnosti uvidíme, jak se projeví pokles a ztráta energetické soběstačnosti ČR na dnes „zbožňovaném“ a kategorickém požadavku na růst ekonomiky.

  • energetik napsal:

   Když jsme u těch přínosů a výnosů ČEZu „pro občany“, tak mne docela překvapuje že akcionáři ČEZu a to i ti nedobrovolní (občané ČR) ještě nevpadli do sídla ČEZu a to vedení nevyházeli ven. Protože naplánovat odstávku (rentgenové snímky svarů) na podzim a zimu, tedy na období kdy by mohli Dukovany prodat více elektřiny která není pod výrobními náklady, je šílenost. Zvláště když dopředu věděli že ty snímky nevyhovují. Tady se někdo evidentně spoléhal na to, že to bude jen taková formalita a nějak se to zašolíchá, přece neodstaví „naši“ takzvanou „nejbezpečnější“ elektrárnu. Jenže se asi zmýlil (i dle vyjádření paní Drábové se dá usuzovat že takové tlaky jsou) a teď to dělají na poslední chvíli. Ovšem je možné že je to jen takové divadlo, protože kdyby paní Drábová skutečně chtěla ČEZu v Dukovanech „zavařit“ tak už na svém postu dávno není, ČEZ na to má páky. Akcionáři, ovčani i vláda mlčí a nikdo si nedovolí nic říct o těch takzvaných „přínosech“.

 4. nikdo napsal:

  Je cas pro stavbu jadernych teplaren u velkych mest idealne s kogeneraci, prijde me to jako efektivnejsi reseni nez stavet dalsi bloky v Temeline.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *