Německo schválilo další legislativu podporující Energiewende

V pátek byly ve Spolkové Radě Německa schváleny novely zákonů o podpoře kombinované výroby elektřiny a tepla a novela zákonů, které upravují výstavbu německé přenosové soustavy. Německo chce podporou kogenerace snížit emise CO2 a novelou zákonů o výstavbě přenosové soustavy zajistit rychlou výstavbu Südlinku a přenosové soustavy SRN. 

Novela zákona o podpoře kombinované výroby elektřiny a tepla vejde sice v platnost na počátku roku 2016, ale Německo v současné době čeká na potvrzení schématu podpory kogenerace ze strany Evropské unie. Proto se předpokládá, že podpora na výrobu bude vypsána až dodatečně o několik týdnů až měsíců později.

Objem vyplácené podpory kogenerace v Německu bude zdvojnásoben z původních 750 mil. euro na 1.5 mld. euro ročně.

„Chceme v budoucnu více podpořit plynovou kogeneraci na úkor kogenerace využívající uhlí.“
Sigmar Gabriel, Ministr pro hospodářství a energetiku SRN

Díky zaměření podpory zejména na plynové zdroje chce Spolková republika Německo dosáhnout snížení emisí oxidu uhličitého a přiblížit se svým závazkům ohledně vypouštěných emisí.

Podle německé organizace zastřešující výrobce kogeneračních jednotek povede zákon k relativně stálé podpoře kogenerace. Přesto vytýkají, že půjde o pomalý rozvoj, protože Německo snížilo svůj cíl z 25 % elektřiny vyrobené v kogeneraci v roce 2025 na 20 %.

Významné linky přenosové soustavy budou vedeny pod zemí

Südlink německo HVDC kabel

HVDC kabel pro vedení SuedLink

Dalším významným zákonem, který byl na pátečním jednání schválen, je zákon umožňující stavět významné přenosové linky ve formě kabelového vedení, které má přednost před venkovním vedením. To bude podle nového zákona nepřípustné v obydlených zónách. Naopak výjimkou pro zavedení venkovního vedení bude ochrana životního prostředí.

Kabelové vedení však vychází několikanásobně dráž, než vedení venkovní.

„Výstavba přenosových linek v podobě kabelového vedení zvýší přijatelnost stavby pro obyvatele v blízkosti plánovaných tras. Urgentně potřebujeme zrychlit výstavbu přenosové soustavy, pokud chceme uspět s Energiewende na národní i mezinárodní úrovni.“
Sigmar Gabriel, Ministr pro hospodářství a energetiku

Hlavní přenosovou linkou ve výstavbě je německý Südlink, který má pomocí stejnosměrného přenosu elektřiny přenášet elektřinu ze severu Německa do průmyslového jihu. Do roku 2024 je nutné postavit celkem 2750 km nových vedení a 3050 km musí být renovováno.Jedna odpověď na Německo schválilo další legislativu podporující Energiewende

  1. energetik napsal:

    vedení venkovní? To může být na sloupech nebo stožárech ve formě izolovaného vodiče nebo kabelu nebo také holého vodiče. Vedení podzemní jen ve formě izolovaného vodiče nebo kabelu. Prosím používejte termín nadzemní (holé nebo izolované) nebo podzemní vedení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *