oEnergetice.cz

Vítáme Vás na našem internetovém portálu oEnergetice.cz, který si klade za cíl publikovat na internetu kvalitní informace z energetiky a energetické politiky. Cílem projektu je vytvořit ucelený internetový portál, který obsahuje veškeré informace z energetiky od informací základních až po informace odborné a specifické. Pro čtenáře našeho webu budeme podávat pravdivé a nezkreslené informace, které budou zároveň snadno pochopitelné, abychom tak šířili všeobecné povědomí o dění v sektoru energetiky.

Z obsahového hlediska je možné náš web rozdělit na dvě základní části. V první části se web věnuje aktuálním zprávám z energetického sektoru, zatímco v části druhé jsou publikovány články, které shrnují základní informace o energetice.

Aktuální zpravodajství

Jak již bylo řečeno výše, hlavní částí webu, na kterém jste se právě ocitli, je informování veřejnosti o aktuálním dění z české, evropské a světové energetiky. Pro naše čtenáře vybíráme ty nejzajímavější informace, které se ve světě energetiky odehrávají. Sledujeme jak dění v oblasti elektroenergetiky a plynárenství, tak vývoj v oblasti ropného průmyslu a petrochemie.

Encyklopedická část webu

Tato sekce webu slouží především k informování veřejnosti o základech energetiky a dění v energetice. „Encyklopedie“ webu se skládá z jednotlivých příspěvků z energetické legislativyenergetických společností nebo shrnutí energetického dění v jednotlivých státech světa. V odborných článcích jsou popisovány využívané a perspektivní technologie a technologické procesy v odvětví.