Program na využití geotermálního potenciálu Turecka nabízí 125 mil. dolarů

Evropská banka pro obnovu a rozvoj společně s Fondem čisté energie poskytnou 125 milionů dolarů na podporu turecké geotermální energie. Potenciál země je odhadován na 4,5 GW, aktuálně se přitom využívá jen okolo 13 %. Cílem projektu je výstavba pěti nových geotermálních elektráren s celkovým výkonem 60 MW.

Turecko se zavázalo, že do roku 2023 bude vyrábět 30 % elektřiny pomocí obnovitelných zdrojů. Úkolem země je zvýšení kapacity vodních elektráren o 34 GW, větrných elektráren o 20 GW, solárních elektráren o 5 GW, elektráren na biomasu o 1 GW a geotermálních elektráren o 1 GW.

Na podporu využití turecké geotermální energie vznikla nová iniciativa PLUTO, která dostala název podle římského boha podsvětí. PLUTO bude poskytovat finance soukromým developerům.

Kapacita geotermálních elektráren se zvýší o 10 %

Turecko má obrovský potenciál využití geotermální energie, aktuální kapacita elektráren je 600 MW. Cílem projektu je vybudování pěti nových jednotek s celkovým výkonem 60 MW.

Podpora geotermálních elektráren je rozdělena do dvou fází. V první fázi budou čerpány prostředky na průzkum nových míst vhodných pro stavbu elektrárny. Na tuto část je vyhrazeno 25 milionů dolarů z Fondu čisté energie.

V případě, že první fáze dopadne úspěšně, bude následovat druhá fáze, která představuje samotnou výstavbu geotermální elektrárny. Na tento účel vyhradila Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) 100 milionů dolarů.

Jen v roce 2015 investovala v Turecku Evropská banka pro obnovu a rozvoj 1,9 miliardy eur, což Turecko řadí na první místo v pomyslném žebříčku investic EBRD v jednotlivých státech.

„Naším cílem je zpřístupnit obrovské množství obnovitelné energie, které se skrývá pod povrchem země, a přilákat více soukromých investic a bankovního financování v tomto sektoru, tak aby se nemuselo spoléhat čistě jen na veřejné finance.“

Adonai Herrera-Martinez, EBRD, Senior Manager v týmu Energetická účinnost a klimatická změna

Autor:Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *